Sverige behöver en grön ny giv

Annie Ross och Markus Kallifatides från Reformisterna.

Oavsett det svåra parlamentariska läget så väntar inte klimatkrisen. Men klimatkrisen är också en möjlighet för socialdemokratin att förnya sin politik, återstarta ekonomin och forma en ny vision om ett bättre Sverige, med potential att vinna brett gehör. Därför bör Socialdemokraterna gå till val 2022 med en seriös storsatsning på en grön återstart – en grön ny giv för Sverige. Det skriver S-föreningen Reformisterna.

Det har varit en svår sommar. I Kanada och USA slogs i början av juli skrämmande temperaturrekord om 49 grader. Offentliga kylrum fick upprättas för att människor inte skulle dö i hettan. I Tyskland och Belgien och även Kina har häftiga skyfall lett till översvämningar som tagit hundratals människors liv och förstört infrastruktur motsvarande mångmiljardbelopp. Sibirien har upplevt den torraste och hetaste sommaren på 150 år och lidit av omfattande skogsbränder. Och här i Sverige har flera regioner slagit historiska värmerekord.

Effekterna av klimatförändringar påverkar redan vårt samhälle på olika oroväckande sätt. Detta är det nya normala – och värre kommer det att bli om vi inte agerar snabbt och resolut.

Vi står inför en nödvändig klimatomställning. Samtidigt konstaterar både Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet att den nuvarande svenska klimatpolitiken är helt otillräcklig. Före pandemin minskade de svenska utsläppen med i genomsnitt 1,5 procent per år. För att klara dagens klimatmål skulle takten behöva öka till 6–8 procent per år. Men för att på allvar vara i linje med Parisavtalets mål så skulle Sveriges utsläpp behöva minska med 10–16 procent per år och nå noll redan under 2030-talet. Det kräver en satsning av historiska proportioner.

I mars 2021 lanserade S-föreningen Reformisterna rapporten ”En grön ny giv för Sverige”. Det är en konkret och finansierad plan för hur Sverige kan bli klimatneutralt och fossilfritt till år 2035 – på ett rättvist och inkluderande sätt, som gör omställningen möjlig för alla oavsett var man bor eller har för inkomst. Detta är helt nödvändigt om omställningen ska vinna demokratiskt stöd och minska de växande klyftorna.

En grön ny giv skulle bli det största jobb- och välfärdsskapande programmet sedan efterkrigstiden. Det är i grunden klassisk socialdemokratisk industri- och välfärdspolitik i en modern, grön tappning där staten tar en ledande roll för en samhällsomvandling som gynnar det stora flertalet. Vi ser i mindre skala hur exempelvis Northvolt i Skellefteå skapat många arbetstillfällen. Med en grön ny giv skulle liknande investeringar ske på många fler ställen. Nya, gröna industrier skulle växa fram, elnätet skulle stärkas och byggas ut, liksom järnväg och ny, grön infrastruktur i hela landet. Under de första tre budgetåren skulle minst 200 000 jobb skapas – antagligen många fler. Kombinerat med satsningar på utbildning och aktiv arbetsmarknadspolitik utgör en grön ny giv en unik möjlighet att återupprätta målet om full sysselsättning.

En grön ny giv skulle kosta ungefär lika mycket som försvarsbudgeten. Det är mycket pengar, men inte mer än drygt hälften av vad staten årligen lägger på jobbskatteavdragen. Eftersom många investeringar skulle ge avkastning samtidigt som vi skulle undvika klimatskadliga utsläpp så skulle en grön ny giv bli en rejält lönsam investering för Sverige. Fördelarna med en grön ny giv visar hur rationellt det vore att lånefinansiera investeringar i infrastruktur och industrins omställning. Vinsterna är stora och satsningarna kan genomföras utan att konkurrera med nödvändiga förstärkningar av offentlig välfärd, pensioner och sociala trygghetssystem.

En grön ny giv är med andra ord betydligt mer än en ambitiös reformagenda för att ta itu med klimatkrisen. Den är början på ett nytt samhällsprojekt och stakar ut en ny vision om hur vi förnyar vårt löfte om socialdemokratins ursprungliga uppgift att skapa ett jämlikt samhälle – men nu också inom planetens gränser. Det är en konkret vision om det gröna folkhem som lyftes på 1990-talet, där vi delar på omställningens kostnader efter förmåga och ansvar, och gör det möjligt för alla att leva ett gott liv utan att förstöra framtiden för våra barn. Vi har råd att investera i, och i flera avseenden tjäna på omställningen.

På kongressen i november ska partiet ta beslut om vilken politik vi ska gå fram med i valet 2022. Detta kommer att bli det sista valet vi kan välja att ställa om för att nå Parisavtalet. Det är också ett val där socialdemokratin verkligen behöver förnya sin politik och visa att vi har en egen, socialdemokratisk framtidsvision. Det är också ett val där vi precis lämnat en pandemi, med många arbetslösa och långvarigt behov av att stärka samhället och bryta utvecklingen mot växande klyftor. Det är ett val där det behövs en kraftfull och tydlig politik som möter stundens allvar med en klar plan och en stark berättelse – för jobben, välfärden och klimatet.

Sverige behöver en grön ny giv.

Annie Ross, styrelseledamot S-föreningen Reformisterna och medförfattare till rapporten ”En grön ny giv för Sverige” och kongressombud

Markus Kallifatides, ordförande S-föreningen Reformisterna och kongressombud