Stoppa skolnedläggningarna i Sverige

Staten och kommunerna måste värna om, och utveckla, kvaliteten i skolor både i staden och på landsbygden. Foto: Peter Forss.

Det är snart val. Det pågår en riksomfattande nedmontering av mindre skolor i Sverige. Trygga skolor med kvalitativt goda resultat läggs ned och ersätts med stora skolor i centralorten.

Servicen på mindre orter urholkas genom skoldöden. Forskning används felaktigt till stöd för stora skolor. I Luleå drev kommunalrådet Niklas Nordström (S) igenom nedläggning av sex skolor. Och den förödande trenden är likartad landet runt: Leksand, Falun, Höör, Mora, Ludvika, Borlänge, Lindesberg, Söderhamn, Vilhelmina, Strömstad, Sunne…

Skolnedläggningarna motiveras med kommunernas ekonomi, det vill säga det handlar om att spara. Små skolor är inte dyrare än stora. Små skolor visar lika goda resultat som större i nationella jämförelser. De erbjuder en trygg miljö för barnen och en god arbetsmiljö för personalen.

De små skolorna på landsbygden är också en samlingspunkt för föreningsliv, kultur, föräldrasamverkan, bibliotek, idrott och kunskapsförmedling mellan generationerna i lokalsamhället. En nedlagd skola kan vara början till slutet för ett mindre samhälle, då det minskar intresset för barnfamiljer att bo kvar eller flytta dit. Skolnedläggningar är första steget till en landsbygdsdöd. Det är därför högst osäkert om centraliseringen blir samhällsekonomisk vinst för kommunen i snäv bemärkelse.

Skolnedläggningar skall vara den absolut sista utvägen, när alla andra möjligheter har prövats.

Bland annat genom New public management-tänkande blir barn och lärare kuggar eller brickor i lättstyrda utbildningsfabriker. I dag hjälper tydligen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) faktiskt till med konsulthjälp för kommuner som vill centralisera skolverksamheten. Det borde vara tvärtom.

Staten och kommunerna måste värna om, och utveckla, kvaliteten i skolor både i staden och på landsbygden. Skolnedläggningar skall vara den absolut sista utvägen, när alla andra möjligheter har prövats. Ny teknik och ny distansmetodik erbjuder exempelvis stora möjlighet att ha högkvalitativ specialiserad utbildning på distans, för elever med särskilda önskemål och behov.

Speciallärare bör stimuleras att komma som extra resurs till små skolor i stället för att alla barn ska bussas till centralorten. Lönesättning och arbetsvillkor för lärare behöver också förändras. Högre lön till landsbygdslärare, i stället för till storstadens lärare som i dag.  

Inför ett omedelbart stopp för skolnedläggningar i Sverige. Låt hela Sverige leva och använd landsbygdsskolorna som kraftfulla motorer. Utnyttja skolorna bättre och mera effektivt i kvalitetsökning och besparingssyfte. Öppna skolornas lokaler. Använd skolhälsovård till hela bygden. Skolmatsalen kan erbjuda äldre en möjlighet att få måltidsservice. Skolbiblioteket kan tjäna hela bygden.

Tänk om. Hållbar livsmiljö är ekonomiskt lönsam i längden, även för socialdemokrater.

Åsa Morberg, docent och S-politiker.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.