Stadsvandringar i arbetarrörelseanda

Ylva Säfvelins artiklar i Aktuellt i Politiken om lokal arbetarrörelsehistoria har samlats i en bok. Foto: Amanda Schulin/AiP

Vill du återuppleva Hjalmar Brantings programtal i Gävle år 1886, se var den första kvinnan i en svensk demokratisk församling bodde eller besöka Sveriges första Folkets hus i Malmö? ”Det var här vi byggde landet!” slungar oss tillbaka, både bokstavligt och metaforiskt, till arbetarrörelsens historia som är tätt sammanflätad med landets uppbyggnad.