SSU vill ge alla elever ett löfte

SSU tänker ta strid på partikongressen för att Socialdemokraterna ska göra upp med det marknadsbaserade skolvalet. I SSUs skolpaket ”Elevlöftet” ingår även ökade statsbidrag till kommunerna, satsning på elevhälsan och det livslånga lärandet.

– Vi måste göra det troligt att vi faktiskt vill bryta segregationen i svensk skola, säger SSUs ordförande Philip Botström.

SSU kräver, vilket AiP tidigare berättat, att S-kongressen i april tar ställning för ett integrerande skolval. Blandad elevsammansättning ska gå före närhet och familjeförtur som urvalsprincip.

– Utbildningsfrågan är den enskilt viktigaste frågan för att öka jämlikheten, för att se till att skapa trygghet, framtidstro och jämlika förutsättningar att lyckas, säger Philip Botström.

Han vill även att partiet på kongressen vågar slå fast att alla skolor, oavsett om de är fristående eller kommunala, ska ta emot nyanlända elever. Partistyrelsen skriver i förslaget till politiska riktlinjer att S är beredda att sätta ett tak för hur många nyanlända elever skolor ska kunna ta emot. Det räcker inte enligt SSU.

– Man behöver också sätta ett golv. Man behöver slå fast en obligatorisk kvot utifrån skolans kapacitet, för att se till att alla kommuner och skolor tar ansvar, men också för att öka likvärdigheten och förbättra integrationen, säger Philip Botström.

Det kan handla om att bussa in elever till vissa kommuner?

– Ja, precis. Om Ylva Johansson säger att alla kommuner i hela Sverige ska hjälpa till och ta emot människor som har flytt till Sverige, så ska det vara lika självklart för Anna Ekström att slå fast att alla skolor i de här kommunerna hjälps åt att ta ansvar för de elever som har kommit. De två sakerna hänger ihop.

SSU vill även ha en statligt styrd och starkt socialt viktad skolpeng. Enligt skollagen ska resurserna fördelas efter behov redan i dag. Men hur stor social viktning av resurserna som görs skiljer sig från kommun till kommun. SSU vill att staten via Skolverket pekar med hela handen hur styrningen ska gå till.

– Vi vill att Skolverket ska ge riktlinjer om att det ska viktas och hur mycket. Det ska inte spela någon roll om man bor i en moderatstyrd kommun eller socialdemokratiskt styrd kommun. Oavsett vem du är och var du går i skolan, ska du få tillräckliga förutsättningar.

SSU lanserar ett helt skolpaket inför kongressen som de kallar ”Elevlöftet”. Det handlar förutom att bryta skolsegregationen även om satsning på elevhälsan och det livslånga lärandet.

Det kanske viktigaste löftet är det om att fortsätta satsa på skolan. SSU vill att kongressen utlovar höjningar av de generella statsbidragen till kommunerna. Det skulle lugna en hel del kommunalråd och ge finansminister Magdalena Andersson en signal om en satsning redan i höstbudgeten, resonerar Philip Botström.

SSU kommer även att lyfta elevhälsan på kongressen. I dag satsar många skolor, inte minst de som tar ut vinster, för lite på elevhälsan, samtidigt som rapporter om ungas psykiska ohälsa kommer i strid ström.

– I en tid där Socialdemokraterna pratar om plikt och skyldigheter borde man också inse att för att klara skolan, måste man ha rättigheter och ordentliga förutsättningar. Ska man kunna prestera i skolan, och höja kunskapsresultaten, då måste man må bra. Men väldigt många elever mår inte bra i skolan, säger Philip Botström.

Det är överhuvudtaget viktigt att Socialdemokraterna tar initiativ i skolfrågan, enligt Botström, som kallar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) för en ”bromskloss”. Att S i senaste förtroendemätningen tappade till Liberalerna i skolfrågan är, menar Boström, en oacceptabel utveckling.

Samtidigt talar många om behovet att göra upp om skolan. Då får man inte igenom allt?
– Man kan inte backa in i en förhandling. Det är det jag är rädd för att man gör. Jag är rädd för att skolkommissionen inte kommer med tillräckligt långtgående slutsatser och att vi har en utbildningsminister som hellre kompromissar i förtid än tar strid för de åtgärder som Sveriges elever och lärare behöver. Partikongressen måste tydliggöra vad som är vår hållning och ambition.

Elevlöftet – SSU:S REFORMFÖRSLAG

Bryt skolsegregationen
1 Reformera det fria skolvalet, inför ett integrerande skolval.
2 Utöka de generella statsbidragen för att säkra skolans långsiktiga finansiering.
3 Förändra skolpengssystemet: Staten ska ge riktlinjer för hur stor social viktning som behövs.
4 Alla skolor ska ta emot nyanlända elever. S föreslår tak, vi vill ha golv.

Satsa på elevhälsan
1 Inför ett maxtak i elevhälsan
2 Inför psykiska hälsokontroller

Möjliggör det livslånga lärandet
1 Ge ett omställningsuppdrag till högskolan
2 Ny modell för studiefinansiering – med en ersättning motsvarande 80 procent av inkomsten för program/utbildningar/kurser som är relevanta för arbetsmarknadens behov.
3 Regionala lärcenter. Möjlighet att studera där man bor, man ska inte tvingas flytta för att plugga.