Språkförskola splittrar de blåbruna

Foto: Pixabay

Det finns stora skillnader i hur det blåbruna blocket vill integrera människor i samhället genom förskolan. Samtidigt pekar utredningen som regeringen beställt ut riktningen för att möjliggöra för fler barn att ta del av förskolan.