”Sorgligt” paradigmskifte i biståndspolitiken

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den svenska biståndspolitiken stöps nu om. Debatten har handlat om det slopade enprocentsmålet, men förändringarna går djupare än så.
– Att partier som stått upp för det långsiktiga svenska biståndet nu hakar på det här paradigmskiftet av sverigedemokrater och moderater är sorgligt, säger Olle Thorell (S).