Socialdemokratin är inte socialliberal

Konflikten mellan vänster och höger, om fördelning av inkomster och om hur välfärden ska organiseras, har inte minskat över tid. Göteborgs universitets SOM-undersökningar visar att två tredjedelar av dem som tillfrågas anser att vinster inte ska tillåtas i skattefinansierad välfärd.