Socialdemokraterna i Västernorrland – listor i valet 2022

Riksdagslistan för Socialdemokraterna i Västernorrland