Slutreplik i vargdebatten: Licensjakt är den bästa åtgärden

Skärmdumpar från tidigare debattinlägg i AiP om vargjakt.

Slutreplik i den uppmärksammade debatten kring Socialdemokraternas rovdjurspolitik.

Riksdagsledamöterna Tomas Kronståhls och Isak Froms debattartikel om Socialdemokraternas linje i vargpolitiken har väckt många känslor i flera olika läger. Nu skriver de en slutreplik på debattsvaren från Magnus Orrebrant, ordförande Svenska Rovdjursföreningen, och Lasse Tocklin, Farsta, från Klimatsossarna.

Magnus Orrebrant hävdar att vi sällar oss till extremhögern. Inget kunde vara mer fel. 

Traditionellt har det dessutom varit extremhögern, i vart fall nazisterna, som varit de främsta att värna vargen. Nazisterna hade en särskild förkärlek för schäfern som de liknade vid vargen. Adolf Hitler använde också pseudonymen ”Herr Wolf” i sina tidiga skrifter.  

Extremhögern har till exempel attraherats av att flocken likt en vargflock ska ledas av en alfahanne och att han ska leda gruppen rätt. Det Sverigedemokraterna håller på med nu får dock liknas med traditionell högerpopulism och har inget med S-politik att skaffa.  

Låt oss ta det från början. För oss Socialdemokrater är det inte antingen eller, det är både och! 

Rovdjuren är en viktig del i våra ekosystem och 2001 beslutade riksdagen att det ska finnas livskraftiga stammar av de stora rovdjuren i Sverige. Vi socialdemokrater och riksdagen har slagit fast att de stora rovdjuren björn, järv, lodjur, varg och kungsörn hör hemma och ska finnas i den svenska naturen, i riksdagen har vi varit avgörande för att rovdjursstammarna ska finnas i Sverige.  

Samtidigt ska tamdjurshållningen inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas. Det innebär att kultur som löshundsjakt eller fäbodbruk inte ska lida påtaglig skada av rovdjurs närvaro. 

En helt av människor opåverkad natur finns tyvärr bara på ett fåtal platser i världen. I Sverige har människan påverkat naturen så länge människan funnits här. Tidigare så till den milda grad att rovdjuren, älgen, bävern, sälen och flera andra djur varit i stort sett utrotade. 

Svensk viltförvaltning och särskilt rovdjursförvaltning är ett väldigt lyckat exempel på samverkan mellan olika intressen. Från att ha varit näst intill utrotade har det stora rovdjuren det senaste 30 åren uppvisat en aldrig tidigare skådad tillväxt. 

Ett antal målkonflikter påverkar människors syn på naturen och för att producera mat och råvara till produkter, som vi behöver, behöver vi prioritera.  

Det är också, menar vi, en central del i att utanför storstadsområdena bygga förtroende för förvaltningen av de stora rovdjuren. På kort sikt minskar licensjakt rejält skadorna och på längre sikt kan acceptansen för stora rovdjur och ett hållbart nyttjande av naturresurser möjliggöras.  

Förr oss innebär det att lokalbefolkningen ska ha ett rejält inflytande över förvaltningen. 

För att detta ska uppnås är det för oss uppenbart att viltstammarna behöver regleras med jakt.  

Reglerad licensjakt menar vi är den bästa förebyggande åtgärden för att minska skador orsakade av stora rovdjur. 

Förvaltningen ska bygga på samverkan vid framtagande av miniminivåer och myndigheternas beslut om licensjakt. 

Just vargen är särskilt diskuterad men för alla rovdjur där vi har licensjakt behöver länsstyrelserna ta särskilt ansvar för att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.  

I förordningen som beslutades av tidigare S-regering som reglerar förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn har det nu förtydligats att de tre samverkansråden också ska samverka med varandra i frågor om förvaltning av stora rovdjur.

Sådana samråd är en förutsättning för att säkerställa att de förslag som lämnas är godtagbara och säkerställer de nationella miniminivåerna, beslut som sedan kan fastställs av Naturvårdsverket. 

Vi menar också att för att öka acceptansen behöver vi utveckla snabba skyddsjaktbeslut, vi tycker också att §28 skyddsjakt på eget initiativ bör utvecklas så att skyddsjakt kan vidtas i direkt anslutning till fårhagen eller renhjorden. 

Vi menar att det bara är Socialdemokraterna som klarar alla delar i förvaltningen. 

Och vi avser att fortsätta driva linjen, det är inte antingen eller, det är både och! 

Tomas Kronståhl
riksdagsledamot (S) för Kalmar län med ansvar för jaktfrågor

Isak From
riksdagsledamot (S) för Västerbottens län och tidigare ansvarig för jaktfrågor