Skolvägledningen måste stärkas

Kommunerna måste satsa på sin skolverksamhet och stärka studie-och yrkesvägledningen, och också få stöd av statliga pengar. Det skriver Per Ola Andersson som arbetat som studie- och yrkesvägledare.

Jag var i min yrkeskarriär studie- och yrkesvägledare (syo-konsulent). Det är nu cirka 23 år sedan och på den tiden hade vi inte den här situationen bland ungdomar. 

Vägledningen gick då mycket ut på att ge eleven underlag för ett bra studie- och yrkesval. Det var ju helt okej då. 

Jag har en övertygelse om att skolan behöver stärka och kanske förändra vägledningen nu. Börja i tidig ålder med samtal om framtid, värderingar, gruppåverkan och elevens egna möjligheter till ett tryggt liv. Några av de saker jag nämner fanns med även på min tid men vägledaren behöver nu mer tid för var och en och också leda in samtalet mer på ”djupet”. 

Det vittnas nu både i dagstidningar och i debattartiklar inom vårt parti om pojkarnas besvärliga situation i grund- och gymnasieskolan. 

Bättre studie- och yrkesvägledning med tyngdpunkt på pojkar som är på väg åt ”fel håll” i livet kommer inte att vara allena hjälpande men kan bli en bit på väg. Det är av största vikt att kommunerna satsar på sin skolverksamhet och förhoppningsvis med stöd av statliga pengar. Vi inom socialdemokratin ser det här behovet och min förhoppning är att vi tar tillbaka regeringsansvaret 2026 och då satsar på vår skolverksamhet. 

Det vore på sin plats att den nuvarande regeringen gör en kraftigare satsning på skolverksamheten. Kan vi tro att detta kommer att ske? 

Per Ola Andersson 
medlem i Slagsta S-förening

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.