Skolans uppdrag att kompetensförsörja har kommit i skymundan

Det säger Peter Vigren, gymnasielärare och skolpolitiker i Umeå, har skrivit en rapport om hur marknadsskolan påverkar yrkesutbildningarna.

Det går inte att nyindustrialisera Norrlandskusten med tusentals nya industrijobb om gymnasieeleverna väljer att utbilda sig till influerare. Det säger Peter Vigren, gymnasielärare och skolpolitiker i Umeå. I en ny rapport från Arena Idé analyserar han marknadsskolans konsekvenser för kompetensförsörjningen.