Sju myndigheter flyttar

Ardalan Shekarabi och Stefan Löfven presenterar vilka myndigheter som ska flytta.

Det är en myt att det blir problem med kompetensförsörjningen om myndigheter lämnar Stockholm för andra orter i landet. Det menade civilministern och statsministern när de presenterade vilka sju myndigheter som nu ska utlokaliseras.

Regeringen vill flytta sju myndigheter från Stockholm, helt eller delvis, till andra orter i landet. Det gäller bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten som flyttar till Katrineholm där civilminister Ardalan Shekarabi och statsminister Stefan Löfven höll presskonferens under onsdagsförmiddagen.

– Efter åtta års ointresse för den här frågan från förra regeringen behövs en rivstart. Därför tar den här regeringen ett krafttag för att bryta centraliseringen, säger Ardalan Shekarabi.

Totalt handlar det om 500–550 arbetstillfällen och då gäller det enbart rena omlokaliseringar och inte nya myndigheter. Till exempel startar den nya Jämställdhetsmyndigheten i Angered vid kommande årsskifte.

– Det här handlar inte i första hand om en arbetsmarknadsåtgärd eller om att kompensera vissa regioner, utan det handlar om att vi tar hand om kompetensen som finns runt om i vårt land och också om att hålla ihop Sverige, säger Stefan Löfven.

Både han och Ardalan Shekarabi sa att det är en långlivad myt att en utflyttning av myndigheter till andra orter än Stockholm skulle innebära problem med kompetensförsörjningen.

– Det här är inte en kompensationsinsats, utan vi ser ett behov av att stärka statens närvaro i syfte att upprätthålla legitimiteten för den svenska staten. Det är en myt att om man ska försörja staten med kompetens måste verksamheten ligga i Stockholm. Men det är viktigt att beslutet om omlokalisering fattas efter noggranna analyser och att vi gör bedömningar om vilka orter som är lämpliga, säger Ardalan Shekarabi.

Regeringen arbetar ständigt med att analysera vilka myndigheter som har utlokaliseringsmöjligheter och arbetet kommer att pågå under hela mandatperioden.

– Vi är på inga sätt färdiga med det här arbetet. Vi kommer fortsätta omlokaliseringen av myndigheter, sa civilministern avslutningsvis.

Fotnot: Regeringen har sedan tidigare beslutat att omlokalisera fyra myndigheter (delar av eller hela); E-hälsomyndigheten till Kalmar, Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad, Statistiska centralbyrån till Örebro samt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå.

 

Sju myndigheter (hela eller delar av) flyttar

  • Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm, senast 30 november 2018.
  • Polarforskningssekretariatet till Luleå, senast 30 juni 2019.
  • Myndigheten för kulturanalys till Göteborg, senast 31 oktober 2018.
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Växjö, senast 1 februari 2019.
  • Svenska ESF-rådet till Gävle, senast 1 december 2018.
  • Universitets- och högskolerådet till Visby, senast 1 september 2018.
  • Tillväxtverket till Östersund, senast 1 december 2018.