SDs skyltfönster i Bromölla krossades

Jenny Önnevik (S) fick kliva in i en svår tid och styra upp kommunens ekonomi, ibland med impopulära beslut om besparingar och skattehöjningar. Foto: Johan Nilsson / TT

Bromölla skulle bli SDs stora triumf. All kraft lades på plakatpolitik som förbud mot bön på arbetstid. Under tiden skenade underskotten och SD fick göra en snopen sorti efter bara ett och ett halvt år.

Plötsligt står de där längst fram i kommunfullmäktige och ler brett hösten 2018. Hej och hå vad det ska gå, säger de. Sverigedemokraterna har tagit makten i röda Bromölla och tror att det ska gå lätt att styra bara de blivit valda. 

Hej och hå vad det ska gå, säger de.

– En chock och överraskande. Det var ju inte så att valresultatet var tydligt. Socialdemokraterna var fortfarande störst, säger Samuel Johansson, lokalpolitiker för Vänsterpartiet. 

Bromölla är en kommun med drygt 12 000 invånare i nordöstra Skåne som styrts av Socialdemokraterna sedan bildande 1971. Som mest med ett stöd på 67 procent av valmanskåren. 

Sverigedemokraterna ingick i en valteknisk samverkan med Moderaterna och Kristdemokraterna för att fördela ordförandeposter och placera Eric Berntsson (SD) på platsen som kommunstyrelsens ordförande. En post som i en kommun som Bromölla är extra viktig eftersom kommunen bara har en heltidsarvoderad politiker och inga oppositionsråd. 

– Efter valet kanske man undvek att prata politik med dem man trodde hade röstat på SD,

Det finns ingen nämndorganisation utan kommunstyrelsen hanterar frågorna med hjälp av utskott utan budgetansvar. 

– Det här är ett litet ställe att bo på. Alla känner alla. Efter valet kanske man undvek att prata politik med dem man trodde hade röstat på SD, säger Samuel Johansson. 

Även om många i politiken var bestörta över maktskiftet fanns det bland folk i allmänhet en positiv inställning. En känsla att det behövdes något nytt efter alla år med Socialdemokraterna. 

– Ju längre något pågår, desto mer sprider sig känslan av att man behöver något nytt. Många hade förväntningar att det skulle bli någon stor förändring, säger Samuel Johansson. 

Tiggeriförbud, klädselrestriktioner och böneförbud.

Och stora förändringar blev det. Störst kraft la det nya styret på symbolfrågor. Tiggeriförbud, klädselrestriktioner och böneförbud. Bromölla kom i riksmedias fokus när en anställd anmälde sig själv för att hon i smyg bad till gud inför svåra möten. 

Mindre kraft la man på att faktiskt styra kommunen med allt vad det innebär. Ekonomin och den kommunala verksamheten gick snabbt utför. 

En källa uppger att Eric Berntsson och de övriga sverigedemokraterna och moderaterna nog trodde att det skulle vara som att gå in som VD i ett företag och bara bestämma. Att bara för att man har en riktning i sitt parti så blir det så även i fullmäktige. Det uppges att nivån var mycket låg och att de nya politikerna inte alls var skolade i hur man faktiskt styr, hur formalia och strukturer fungerar. 

Det uppges att nivån var mycket låg och att de nya politikerna inte alls var skolade i hur man faktiskt styr,

Tiden präglas av okunskap och snart visar sig det nya styrets oerfarenhet genom att kostnaderna skenar i kommunala verksamheterna. 

– Vi var också ganska tuffa i opposition.

– Vi var också ganska tuffa i opposition. Vi låg inte och vilade direkt, vi försökte fokusera på sakfrågor och formalia, säger Jenny Önnevik, Socialdemokraterna.

 När väl det politiska arbetet kom igång blev oppositionens motdrag att oftare samarbeta över partigränser och man fick även igenom en del beslut. Sverigedemokraterna och Moderaterna var splittrade och verkade inte samordna sig inför beslut för att få igenom dem. 

Det blir efter ett och ett halvt år för mycket för de ansvariga sverigedemokraterna som från en dag till annan avsäger sig sina uppdrag och lämnar ansvaret för kommunen till någon annan. 

– De upptäckte nog att det är jäkligt svårt att rodda en hel kommun. 

– De upptäckte nog att det är jäkligt svårt att rodda en hel kommun.  Det hela handlade om att man inte visste hur man ska styra och ställa frågor i vardagen.  Även inför mindre ärenden är det viktigt med rätt avvägning och förankring  i förvaltningen och partierna, säger Jenny Önnevik (S). 

Efter långa förhandlingar kommer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna överens om att ta över styret och tillsätta socialdemokraten Jenny Önnevik som kommunstyrelsens ordförande. 

Jenny Önnevik fick kliva in i en svår tid och styra upp kommunens ekonomi, ibland med impopulära beslut om besparingar och skattehöjningar. Efteråt har framför allt Moderaterna försökt ändra bilden av historien och ge sken av att de inte aktivt var med och styrde under SDs tid vid makten. 

– Moderaterna är på krigsstigen. De vill inte delta alls i styret, utan mest sabotera. De vill påskina att de inte alls var med vid makten när de här underskotten skapades, men det stämmer inte, säger Jenny Önnevik (S). 

Även om moderater och sverigedemokrater i dag ser ut att vara långt ifrån varandra i Bromölla kan det bli så att de försöker ta över styret igen. 

Vid nästa val kan situationen komma att ändras igen. Även om moderater och sverigedemokrater i dag ser ut att vara långt ifrån varandra i Bromölla kan det bli så att de försöker ta över styret igen. 

– Förhoppningsvis har de lärt sig någonting i alla fall. Det är inte bra att ta makten om man inte har en överenskommelse och förhandlingar i botten, säger Samuel Johansson (V). 

Även om Sverigedemokraterna politiskt fortfarande är Socialdemokraternas främsta motståndare tillsammans med Moderaterna tycker sig Jenny Önnevik se en förändring hos SD när det gäller vardagen i politiken. 

– Det är en stor förändring. Att de fick sitta i 1,5 år gjorde nog att de lärde sig att deras förenklade syn på politik inte stämmer. De verkar inse att saker är komplexa. Det tror jag att de gör för att de själva suttit i styret, säger hon. 

Aktuellt i Politiken har varit i kontakt med Sverigedemokraterna och Moderaterna, men de har avböjt att kommentera.