Sara Kukka-Salam: Höj kapitalskatter för miljonärer i stället för att sänka biståndet

Sveriges högerkonservativa partier gjorde ingen hemlighet före valet om att de avsåg att skicka notan för sina skattesänkningar till världens fattigaste människor genom att ett sänkt internationellt bistånd. Socialdemokrater för tro och solidaritet har kritiserat det både före och efter valet.

Häromveckan presenterade Socialdemokraterna sin skuggbudget. Den innehöll flera efterlängtade satsningar på välfärden, inte minst dubbelt så stora statsbidrag till regioner och kommuner samt ett höjt barnbidrag. Varje krona skulle göra skillnad för att lindra konsekvensen av krisen för barnen.

Glädjen över statsbidragen överskuggades snabbt av insikten att vi i vår skuggbudget inte återställer enprocentsmålet för biståndet, vilket betyder att nivån för biståndet ska vara en procent av landets bruttonationalinkomst (BNI). Även om S lägger 2,5 miljarder mer på biståndet i vår skuggbudget än vad som ligger i Moderaternas budget så saknas fortfarande 4,5 procent för att vi ska nå upp till vårt kongressbeslutade enprocentsmål.

Varför frångår vi i oppositionsställning en princip som socialdemokrater försvarat i över 50 år?

Att sänka biståndet i en tid där allt fler människor lever i auktoritära stater, där högernationalismens ideologi är på frammarsch och där fattigdomen fortfarande är utbredd är fel. Biståndet spelar stor roll i kampen för demokrati.   

Varför frångår vi i oppositionsställning en princip som socialdemokrater försvarat i över 50 år?

Om vi satsade de sju miljarderna som behövs för att återställa enprocentsmålet så skulle det bli vår skuggbudgets enskilt största satsning. Enligt försvararna av besparingen skulle partiet inte klara av en sådan debatt medialt. Riktiga pengar i skuggbudgeten ersätts därför med skrivningar om att vi i framtiden ska återgå till enprocentsmålet.

Det är givetvis positivt och viktigt att vi ideologiskt fortsätter att försvara enprocentsmålet. Men att samtidigt i vår skuggbudget inte kunna leva upp till den princip som vårt parti försvarat i decennier och som vi har kongressbeslut på skaver.

I styrande ställning kan man ibland tvingas till kompromisser med andra partier för att landa en helhet. I opposition behövs inte det. I stället är det vår skyldighet att tydligt visa på alternativet till regeringens politik. I en tid där Sverige styrs av den mest högerkonservativa nationalistiska regeringen någonsin är det fel väg för S att i vår skuggbudget taktisera till den grad att vi frångår viktiga kongressbeslutade principer.

Internationell solidaritet är en del av vårt partis DNA och vi har försvarat enprocentsmålet hela valrörelsen. Och vi gick framåt. Att stå upp för internationell solidaritet är inte impopulärt.

Jag delar inte bilden av att Socialdemokraterna ”inte hade klarat av” en medial debatt om vi satsat en procent av BNI på biståndet. Tvärtom så är jag övertygad om att det finns en stor förståelse hos människor om att det ekonomiska läget också drabbar världens fattigaste och att det kräver handling.

Internationell solidaritet är en del av vårt partis DNA och vi har försvarat enprocentsmålet hela valrörelsen. Och vi gick framåt. Att stå upp för internationell solidaritet är inte impopulärt.

Den riktiga knäckfrågan för är partiet är hur det kan komma sig att skillnaden mellan Socialdemokraternas och Moderaternas största budgetsatsningar är så liten som enstaka miljarder i biståndet.

I stället för sänka biståndet måste vi på allvar våga föreslå höjda kapitalskatter för Sveriges miljonärer. Att höja kapitalskatter för miljonärer skulle inte bara skapa ett betydligt större reformutrymme i vår skuggbudget, det skulle också bidra till den nationella och den globala jämlikheten.

Sara Kukka-Salam är ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet