Sara Gunnerud: Varning för inte-fällan

Tänk inte på en elefant. Tänk absolut inte på en elefant. 

Hur gick det? Om du såg en elefant framför dig är du långt ifrån ensam om att misslyckas med uppgiften. Det är faktiskt praktiskt taget omöjligt att lyckas med den. När du tänker på vad du inte ska tänka på, aktiveras just detta i hjärnan trots att du försöker låta bli. Det enda sättet att lyckas är att snabbt stoppa sig själv och medvetet styra tankarna mot något annat. 

Exemplet med elefanten kommer från den amerikanske lingvisten George Lakoff som skrivit flera läsvärda böcker om hur viktiga budskapsramar är i politiken. Ett av Lakoffs viktigaste budskap är att det inte går att bestrida en kognitiv ram rakt av utan att samtidigt förstärka den.

I slutspurten av den norska valrörelsen hösten 2021 var regeringspartiet Høyre hårt pressat i opinionen. De rödgröna partierna skapade konfliktlinjen att det nu var vanligt folks tur medan Høyre gynnade de rika. 

Partiet försökte värja sig och släppte till slut ett Youtubeklipp där dåvarande minister Henrik Asheim rent ut sa ”vi är inte ett parti för de rika”. Och vad hände? Jo, i alla hjärnor som nåddes av budskapet förstärktes den kognitiva associationen Høyre – för de rika

Alla hjärnor som nåddes av budskapet förstärkte den kognitiva associationen Høyre – för de rika.

Effekten blev alltså det motsatta som Høyre önskade. De hjälpte norska röd-gröna att vinna valet, enbart för att de inte förstod hur hjärnan fungerar. 

Uppenbart hade Høyre inte läst min och Wegard Harsviks bok ”Ord er makt” som beskriver detta. Synd för dem, bra för Arbeiderpartiet. 

Så vad skulle Høyre ha gjort i stället? Jag hade gett dem rådet att säga något i stil med ”hårt arbete och ansträngning lönar sig i Norge, tack vare Høyre”. Motverka en ram som missgynnar dig genom att byta ram, inte bestrida den negativa ramen.

Även utanför partipolitiken gäller principen att vara försiktig så att man inte stärker exakt det man vill förhindra eller motverka. Säg att du vill få ovaccinerade att ta steget och boka vaccination.  Säger du ”vaccinet är inte farligt”, förstärker du associationen vaccin – farligt i mottagarens hjärna. I stället skulle det vara bättre att till exempel säga ”vaccinet är tryggt och räddar liv”.

Visst finns det plats för ordet ”inte” i politiken. Det behövs tydliga kontraster, och där kan användning av ”inte” passa bra. ”Sälj inte av hyreslägenheter”, gör inte att väljarna plötsligt tror att Socialdemokraterna vill se allmännyttan dräneras på bostäder. 

Just nu har Socialdemokraterna en inte-sägning som är riskabel. ”Inte tillbaka till 2015” upprepas ofta när det pratas migrationsfrågor. 

Även här gäller regeln. Hjärnan kan inte undvika att aktivera ramen, och sägningen stärker associationen tillbaka till – 2015. I en valrörelse är det extra viktigt att vara uppmärksam på orden vi använder och undvika att hjälpa andra partier i deras kampanjarbete.

Sara Gunnerud är språkkonsult och socialdemokrat