”Sänkt skatt hindrar inte en enda ung från att ta upp ett vapen”

Foto: Adam Ihse / TT

Stötta vanligt folks ekonomi i krisen och säkra barnens trygghet och framtid. Det var temat för Magdalena Anderssons tal i Almedalen, där hon även levererade en historisk nyhet om ”det svenskaste vi har”, välfärden.

Magdalena Andersson tog avstamp i hur den svenska sommaren är barnens högtid och hur vi alla bär på minnen av våra barndoms somrar.

– Jag minns känslan av skolavslutningen i tioårsåldern, vetandes ett långt skönt sommarlov väntar med glas, bad, ljusa kvällar och en smak av frihet.

– Jag vill att alla barn ska få en sommar av trygghet och frihet för det är alla våra barn och ungdomar värda.

Men dagens barn och unga riskerar att drabbas hårt när de kriminella gängen rekryterar allt längre ned i åldrarna, när omfattande besparingskrav riktas mot skolan och kostnadskrisen slår mot de mest trängda hushållen. 

– Det är uppenbart att vårt land har stora problem just nu. Att samhället inte ger våra barn den uppväxt de förtjänar. Jag talar om våldet som eskalerar, där barn rekryteras in i de kriminella gängen, om en sönderprivatiserad skola som inte klarar av att ge barnen den kunskap de behöver, om den ekonomisk krisen som driver fler barn in i fattigdom och inte minst nedmonteringen av miljö- och klimatpolitiken. 

Socialdemokraterna har ju föreslagit extra sommarsatsningar riktade just mot dessa utmaningar, aktiviteter med lunch, en akut sommarsatsning på att punktmarkera ungdomar på glid, extra barnbidrag och ökade statsbidrag.

Andersson välkomnade de lagskärpningar som regeringen nu genomför, varav flera är förslag som Socialdemokraterna initierade förra mandatperioden, som rätt till preventiv avlyssning och att det blir straffbart att rekrytera barn till kriminalitet.

– På måndag blir det äntligen verklighet.

– Här är vi socialdemokrater och regeringen helt överens. Och att vi är överens brett över partigränserna, det är en styrka för vårt land.

Men Andersson kritiserade samtidigt regeringen för att inte orka satsa på att bryta nyrekryteringen. Ulf Kristerssons tal dagen före om mer ingripande sociala insatser blir inte mycket värt när han samtidigt skär ned på resurserna till kommunerna.

– Mitt i den sommar som riskerar bli den brutalaste i modern tid så borde kommunerna anställa ytterligare fältassistenter, fler trygga vuxna som kan stävja våldet. Men det riskerar att bli tvärtom, eftersom SD-regeringens tillskott till kommunerna varit för små sitter beslutsfattare runt om i landet och planerar för nedskärningar.

– Det är inte bara sorgligt, det är till och med farligt.

I ett soldränkt Almedalen 2023 föreslår Magdalena Andersson därför ett historiskt skifte när det gäller välfärdens resurser, att de generella anslagen till kommunerna ska räknas upp i takt med inflationen år från år.

– Idag ökar vi pressen på regeringen där vi lägger fram ett förslag om ett systemskifte för att stoppa nedskärningarna, en ny princip för att trygga välfärdens grundfinansiering.

– Välfärden är något av det svenskaste vi har, den kommer vi socialdemokrater att kämpa för, säger Magdalena Andersson som där får en av de starkaste applåderna av de 3 500 i publiken med Ingvar Carlsson på första raden.

Det är som om regeringen inte tagit in hur krisen nu slår mot ensamhushåll och barnfamiljer, menar Andersson. För inte nog med att regeringen sänkte skatten för höginkomsttagare genom justeringen av gränsen för statlig skatt. Nu planeras ytterligare en skattesänkning, genom en avskaffad avtrappning av jobbskatteavdraget.

– De planerar att fortsätta nästa år med en särskild skattesänkning riktad till personer med miljoninkomster. 50 000 kronor ska det bli. Men sänkt skatt för höginkomsttagare kommer inte hindra en enda ung person att plocka upp ett vapen.

– Vi socialdemokrater har visat att det går att prioritera annorlunda. Prioritera kampen mot nyrekryteringen, skolan och barnfamiljernas ekonomi.