Magdalena Andersson: Så ska samhällsanalysen förnyas

Magdalena Andersson talar i Jönköping på Första maj. Foto: Ylva Säfvelin/AIP

Vi ses i Socialdemokraternas ledamotslokaler i riksdagen. Det är måndag och Magdalena Andersson är mitt i en period av intensivt resande. Framför allt har hon den senaste tiden rest runt i Sverige. Ofta till mindre orter.

– När jag blev statsminister bestämde jag mig för att inte resa utomlands det första jag gjorde. I stället var tanken att jag skulle resa runt i Sverige de första tio månaderna. Men det fick jag ju lägga åt sidan. Först kom en våg covid och sedan kom kriget. Så jag hamnade i stället i Vita huset, i Berlin, London, Paris och Bryssel. 

– Men nu har jag helt andra möjligheter att faktiskt göra det som var planen från början: att resa mycket i Sverige. Också till orter som inte alltid får besök av partiledare, som Övertorneå, Överkalix, Haparanda, Dorotea, Vilhelmina och Bräcke.

Samtidigt har hon precis sjösatt ett historiskt politiskt utvecklingsarbete. Elva arbetsgrupper ska ta fram en ny samhälls-
analys och lägga grunden till en uppdaterad politik inför valet 2026.

Var har du för förväntningar på det arbetet?

– Att det ska vara ett brett och öppet arbete och att vi ska involvera många; forskare, civilsamhället, partiaktiva och andra som är intresserade av politik och fackföreningsrörelsen naturligtvis. Här ska också finnas möjligheter att göra lokala aktiviteter.

Mellanvalsstrategin har två perspektiv, poängterar Magdalena Andersson. Dels handlar det om vad som ska göras här och nu, granska regeringspolitiken, men också lägga fram egna förslag. Dels handlar det om ett mer långsiktigt arbete.

– Vi är inte ett parti som gillar att vara i opposition, det var inte därför jag gick med i SSU. Men när vi nu är det ska vi lyfta blicken och göra en uppdaterad samhällsanalys på det här öppna sättet. 

Hon fortsätter:

– Det handlar om att skapa en ny samhällsgemenskap i Sverige utifrån hur Sverige ser ut i dag. Det finns mycket i Sverige som man inte vill ta med sig in i framtiden: homofobin, rasismen, utsläpp, gammal teknik och ekonomiska klyftor. Men det finns väldigt mycket i Sverige vi vill ta med oss. Att vi tar itu med samhällsproblem gemensamt. Den starka tilliten både till varandra och till våra myndigheter. Att vi vill ge alla barn i Sverige möjligheter till en bra uppväxt. Men också att alla ska ha möjlighet att arbeta, bidra och ha en lön som man kan leva ett schyst liv på. 

Magdalena Andersson pekar på förstamajmärket med de röda fanorna som sitter på tröjan.

– Budskapet ”För hela Sverige” handlar om att de ekonomiska klyftorna har ökat och nu dessutom förstärks av en kostnadskris som faktiskt är människors vardag. Med barn som äter mer i skolbespisningen och med köerna utanför hjälporganisationerna som ringlar sig allt längre. Men det handlar också om hela Sverige rent geografiskt. Regeringen tycks ha glömt bort att det finns ett Sverige norr om Dalälven, att det just nu skapas väldigt många jobb där. Samtidigt behöver vi en politik också för alla stadsdelar i våra städer.

”Sverige ska bli mer som Sverige” är ett vägledande motto i partiets arbete framåt. Vad menar du med det? 

– Det handlar om mycket av det som har byggt vårt samhälle och gjort det till ett föregångsland i världen: tilliten och samhällsgemenskapen. Men också om att vi respekterar och bedömer varandra utifrån vilka vi är, inte vilket ursprung vi har, vilka föräldrar vi har, var vi är födda, vilket jobb vi har, vilken utbildning man har, vad man har på sig eller vem man älskar. Allt detta är i grunden väldigt svenskt. 

– Något annat som är väldigt svenskt är att ligga långt fram i teknikskiften. Sanningen är att det kommer att ske en klimatomställning nu oavsett vad Sverigedemokraterna tycker. Frågan är om Sverige ska ligga långt fram i den teknikutvecklingen så att jobben hamnar i Sverige, eller om vi ska halka på efterkälken? Det svenska sättet – det som har byggt vårt välstånd – är att ligga långt framme så jobben och exportföretagen hamnar i Sverige, säger Magdalena Andersson och tillägger: 

– Budskapet ”För hela Sverige” och tanken om en ny samhällsgemenskap, allt det står ju också i kontrast till Sverigedemokraternas grundläggande ideologi som är att öka splittringen och öka motsättningarna. De sår hat och hot mellan människor, tystar meningsmotståndare och journalister genom påhopp.

Vad är den största skillnaden mellan att vara i opposition och sitta i regering?

– Ja… Det finns ju andra möjligheter att läsa böcker, säger hon lite skämtsamt. 

– Sedan var vi just i USA för att prata med demokrater om vad vi kan lära oss av deras sätt att hantera trumpismen. Det är ju samma arbetsmetoder som används av Sverigedemokraterna, men också av de andra regeringspartierna. Så det finns mer utrymme för den typen av resor. Och så får jag träffa min man lite mer, säger hon. 

Även om Socialdemokraterna gick framåt i senaste valet så är den långsiktiga trenden ett minskat väljarstöd. Vad tror du ligger bakom den här utvecklingen?

– Eller så bröt vi den trenden med det här valet? inflikar Magdalena Andersson. 

– Men visst, det finns flera förklaringar till det här. Vi ser ett mer splittrat röstmönster också internationellt. Även i ett tvåpartisystem som i Storbritannien ser vi att fler partier kommer fram. Det gäller i Sverige också. Vi har inte fem partier i riksdagen längre, vi har åtta. Så partier som tidigare haft en större andel av röstetalet nu får en lägre andel. Det finns en matematisk aspekt på det hela.

– Sedan är det så klart också så att de LO-medlemmar som traditionellt har röstat på Socialdemokraterna är en minskande andel av befolkningen. Därutöver har vi tappat LO-väljare.

Och varför har vi tappat LO-väljare?

– Vi har helt enkelt inte tillräckligt bra beskrivit möjligheterna till en bättre vardag och en bättre framtid. 

Samtidigt ser vi hur klyftorna har ökat i Sverige. Fattiga människor har blivit fattigare.

– Det stämmer. Det är en internationell underliggande trend. Klyftorna har ökat överallt men de har ökat särskilt snabbt i Sverige. Och det beror i grunden på medvetna politiska beslut under alliansregeringen, där man medvetet skar i försörjningsmöjligheterna för personer som ligger i de lägre inkomstskikten, samtidigt som man sänkte skatten för de mer välbeställda. Till exempel avskaffade de förmögenhetsskatten. Men inte heller jobbskatteavdragen har någon särskilt bra fördelningspolitisk profil. Så det var medveten politik. 

– Sedan satt vi i regeringsställning i åtta år men det var med en högermajoritet i Sveriges riksdag vilket innebar att jag blev hotad med misstroendevotum så fort jag lade fram förslag i riksdagen som hade kunnat göra mer, säger Magdalena Andersson och påpekar att alla budgetar hon lade fram som finansminister ändå hade en god fördelningspolitisk profil. 

– Utom när vi avskaffade värnskatten som var ett krav från Liberalerna. 

Vi har fått fler S-styren i våra kommuner och regioner. De har nu att hantera den ekonomiska krisen, en kris som förstärks av regeringens passivitet. Hur ser du på det? 

– Man ville sänka skatten för höginkomsttagare snarare än satsa på skola, sjukvården och äldreomsorgen. Så det är en prioritering som SD tillsammans med regeringen har gjort. 

– Det är en klassisk högerprioritering, det är så här högerpolitik ser ut. Om någon någonsin har trott att Sverigedemokraterna skulle göra någon annan prioritering än en klassisk högerpolitik så är det väldigt tydligt nu att det var höginkomsttagarna man skulle skydda genom den ekonomiska krisen. Det ser vi även på elstödet, att man valde att lägga tid och kraft på att sekretessbelägga elstödet, snarare än att lägga tak på det, säger Magdalena Andersson.

Vad  är det mest upprörande som högerregeringen och SD gjort sedan de tillträdde? 

Hon hänvisar åter till att regeringen sänkt skatten för höginkomsttagare i stället för att satsa på barnfamiljer eller skola, sjukvård eller äldreomsorg.

– Sedan är det väldigt bekymmersamt med hela klimatpolitiken, där det är väldigt skakigt mellan regeringspartierna, inte minst mellan SD och L som ju är partier som har legat i luven på varandra. Sedan verkar de ha blivit kompisar någon natt, när de satt på slottet i skinnfåtöljer och drack whiskey och rökte cigarrer. Men den smekmånaden verkar vara över.

Valanalysen visade att vi har tappat bland unga. Hur ska S vinna tillbaka dem? 

– En av arbetsgrupperna ska titta särskilt på hur vi kan öka förtroendet bland unga och det är en helt avgörande fråga för framtiden, det säger sig självt. När ungdomar visar intresse för vårt parti måste vi ge dem en arena och möjlighet att vara med och påverka. Sen hoppas jag att alla SSU:are också går med i partiet, för då blir också SSU starkare.

Du ska förstamajtala i Jönköping. 40 år efter att Olof Palme talade där. Varför ska människor gå ut och demonstrera med S?

– Om man funderar en liten stund så tror jag alla kan hitta något man är så upprörd över i samhället att det finns anledning att skriva ett plakat och gå ut och demonstrera. Jag tror det finns inom var och en. Och det blir en väldig pepp att se hur många man är som är arga över samhällets orättvisor. I synnerhet nu när vi har den här regeringskonstellationen. Och att folk verkar peppade visar försäljningen av första majmärket. Det har sålt slut. Bästa försäljningen på 30 år, säger Magdalena Andersson med ett stort leende.