Så vill S göra kulturen jämlik

Ellinor Eriksson, Bo Bernhardsson och Gunilla Carlsson ledde arbetet med att ta fram S nya kulturpolitiska program. Foto: Peter Liljeros.

Kultur som alla får ta del av och vara en del av. Det är ambitionen när Socialdemokraterna presenterar sitt nya kulturpolitiska program.

Socialdemokraterna presenterar i dag hur de skulle vilja satsa på kulturen. Bo Bernhardsson har lett den grupp som de senaste månaderna jobbat för att ta fram och formulera förslag till en socialdemokratisk kulturpolitik som är relevanta för Sverige 2018. Nyckelordet är kulturell jämlikhet.

– Det ska vara möjligt för alla att ta del av kultur, men också att få vara kulturskapare. Det är viktigt. För att det ska vara möjligt måste kulturen vara tillgänglig – vi pratar om att skapa mötesplatser. Det handlar då om fritidslokaler, samlingslokaler, ateljéer, alla ställen där man kan möta och ta del av kultur. Inte minst ute i förorter, bostadsområden och på mindre orter, säger Bo Bernhardsson.

I programmet presenteras förslag till hur man ska tillgängliggöra kulturen. Men också hur man skulle kunna göra det enklare för kulturarbetare att leva på det de skapar. Bland annat vill man utöka antalet platser i scenkonstallianserna och bredda alliansverksamheterna till fler områden, öka antalet stipendier och göra dem sjukpenninggrundande och skapa fler arbetstillfällen för kulturskapare. Detta genom satsningar på kultur i arbetslivet och kultur i vård och omsorg. Man vill också bryta den sociala snedrekryteringen till konstnärliga yrken.

– Vi har en skyldighet att se till att olika berättelser berättas och att olika människor får komma fram. I dag kan vi se att det är en snedrekrytering i kulturbranschen. Det är inte många som kommer från arbetarklassen, utan det är medelklassen som rekryteras i första hand. För att bryta det måste de grupper som inte lika naturligt tänker ”jag ska syssla med kultur” få möta kultur tidigt. Det är ett sätt att bryta snedrekryteringen så att fler grupper börjar tänka: ”jag kanske skulle kunna syssla med kultur”.