Så tror SKR att psykisk ohälsa kan minskas

Flera rapporter visar på en utbredd psykisk ohälsa i Sverige med stora kostnader för samhället, men det finns mycket som kan göras, bland annat när det gäller att utjämna klasskillnader berättar SKRs samordnare.