Så ska gängen stoppas

Så länge gängen skjuter skarpt på gator och torg har den svenska väljarkåren svårt att prioritera frågor som klimat och ekonomi. Foto: Christine Olsson/TT

Att få stopp på gängkriminaliteten är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet om en dryg vecka, och Socialdemokraterna har lanserat en rad nya förslag för att sätta press på gängen. Förutom 50 000 polisanställda år 2032 ska det bland annat bli olagligt att aktivt involvera minderåriga i brottslig verksamhet.