Så ska EUs klimatmål bli konkreta åtgärder

Just nu pågår arbetet med att konkretisera EUs klimatpolitik för att nå målet om att bli den första klimatneutrala kontinenten 2050. I Europaparlamentet förbereder 15 arbetsgrupper, ledda av varsin huvudförhandlare, parlamentets ståndpunkter.