Så har SSU vänt medlemstapp till värvningssuccé

SSU växer och har de senaste månaderna genomfört många värvningsbesök runt om i landet. På bilden är förbundsordförande Lisa Nåbo och förbundssekreterare Diyar Cicek vid ett besök i Borås. Foto: SSU

– Folk tyckte det lät galet när vi sa att vi ville dubbla medlemsantalet på ett halvår, säger SSUs förbundssekreterare Diyar Cicek. Med facit i hand så har SSU efter fyra månader mer än dubblat medlemsantalet och Diyar Cicek ser ännu inte slutet på hur stora SSU kan bli.

Pandemin hade gått hårt åt SSUs medlemsantal och självförtroendet var på dekis samtidigt som den nya förbundsstyrelsen ville skala upp, berättar förbundssekreteraren Diyar Cicek.

– Folk sa att vi inte kan växa så snabbt, vi kan inte finnas i förorter och på landsbygden utan nu måste vi satsa internt, kanske bara ha studiecirklar.

Men förbundsstyrelsen höll fast vid målet om att öka och valde dessutom att inte ta den lättaste vägen.

– Antingen hade vi kunnat välja att försöka värva bara dem som lätt tilltalas av oss, alltså grupper som kanske läser högskoleförberedande program som vi traditionellt haft många av i SSU men i stället så går vi tillbaka till vår kärngrupp i LO-kollektivet, de som faktiskt börjat tappa tilltro till Socialdemokraterna och försvinner högerut.

Diyar Cicek menar att det har varit svårare att komma ut på gymnasieskolor med yrkesförberedande program och att de på förhand ofta möts av en negativ inställning men att det samtidigt har gett resultat.

– När vi besökte en gymnasieskola i Östersund fanns det otroligt mycket frustration och när vi kunde ta dem på allvar värvade vi 70 nya medlemmar på en dag.

I skrivande stund har medlemsvärvningskampanjen resulterat i över 6000 nya medlemmar och det totala medlemsantalet är drygt 11000 medlemmar. På flera orter där SSU tidigare varit svaga har det varit rejäla medlemsökningar. Till exempel i Örebro och på Gotland.

– I stället för att fylla på personalkvoten på 68:an har vi decentraliserat resurserna och investerat i kampanjarbetare som kan hjälpa medlemmarna att organisera sig. Örebro och Gotland är två orter som fått hjälp av duktiga kampanjarbetare.

Det är just organiseringen kring värvandet som Diyar Cicek menar är det centrala i framgången.

– Vi kan finnas på sociala medier och vi kan skriva opinionsbildande texter i tidningar men det är när vi fysiskt kommer ut och möter människor som vi kan göra skillnad.

Förutom att sätta frågan om medlemsökning som den viktigaste på förbundets dagordning berättar Diyar Cicek att strategin varit viktig och delar upp den i tre steg.

Först handlar det om att fråga människor vad de är upprörda över. Sedan att få dem att förstå att sättet att förändra är att gå med i en rörelse som faktiskt kan göra något.

– Många känner en frustration och låg tilltro till samhället, det gäller att visa att vi också ser att det finns fel och ge människor en chans att försöka förändra det för det är inte Sverigedemokraterna som sitter på lösningen.

Tredje steget som Diyar Cicek presenterar handlar om organisering. Redan samma dag som SSU gjort en värvningsaktion har man ett första välkomstmöte där nya medlemmar kan komma och få berätta vad de vill förändra.

– Sedan måste vi se till att de här människorna blir en del av partiet. De måste se att det finns ett värde i medlemskapet att de får vara med och påverka. Därför tänker vi redan på första mötet med en potentiell medlem hur vi ska få personen att ta ett förtroendeuppdrag i SSU men också i partiet.

Men det innebär också, lägger Diyar Cicek till, att det finns möjlighet för SSU:are att ta plats i arbetarekommunernas struktur.

– Jag skulle vilja se att partiet bär SSU mer, det enda partiet behöver göra är att ge utrymme så ska SSU göra jobbet, jag tänker framförallt vilka som får plats på olika listor. Det räcker inte att säga att de unga är framtiden, unga är här i dag och vill ha inflytande.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 20/21.