Så blir SD-styret i praktisk politik

Mats Wingborg har studerat vad som händer i kommuner där Sverigedemokraterna får politiskt inflytande. Foto Ylva Säfvelin/AiP

Moderat ekonomisk politik, högerradikal kulturpolitik och politiker som vill ha direkt kontroll över förvaltningar. Det är sverigedemokratiskt styre i praktiken.
– Det är på ett sätt en ganska märklig hybrid. På det ekonomiska området accepterar man en ganska nyliberal politik men i den kulturella sfären ser man en högerradikal, auktoritär politik, säger journalisten Mats Wingborg.