S vill skärpa integritetskraven i appar

Socialdemokraterna kommer att driva på för att EU skärper kraven på hanteringen av personliga data i sociala medier och appar.

– Det ska vara enkelt att göra medvetna val hur din personliga data hanteras, säger Linus Glanzelius (S).

Människor använder dagligen en lång rad appar i våra mobiler. Det är i grunden bra, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

– Det här är appar som för med sig positiva värden och förenklar våra liv. Men då måste vi också kunna lita på att man inte samlar och sprider information på ett sätt som vi inte själva är medvetna om eller aktivt samtycker till.

DN kunde nyligen visa hur företag kan köpa data som kartlägger en persons rörelsemönster och vanor via så kallade platstjänster.

– Det är givetvis inte acceptabelt, säger Ygeman.

– När Sverige och Europa digitaliseras så måste vi se till att lagar och regler värnar människors personliga integritet.

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR innebar ett viktigt steg för att skärpa kraven på hur personuppgifter ska hanteras, men fortfarande är det svårt för den enskilde att få kontroll över vilka villkor man godkänner, menar Anders Ygeman.

– Det ställs i dag orimliga krav på användare av sociala plattformar.

Ett problem är att människor inte kan sätta sig in i de komplicerade användarvillkor som olika plattformar ställer. Det kan handla om 150 sidor avtalstext. Om man vill begränsa tillgången av sin data är det inte sällan ännu krångligare.

Tillsammans med EU-valkandidaten Linus Glanzelius (S) presenterar Ygeman ett åtgärdspaket.

I vintras hade SSU en kampanj som uppmärksammade den här problematiken. Linus Glanzelius laddade då ned sin personliga data från datingappen Tinder.

– Det var så klart en märklig läsning. Men det gav en känsla: Vem kan den här datan säljas till? EU måste göra mer för att stärka våra rättigheter och skyddet den personliga integriteten, säger Glanzelius som står på plats åtta på Socialdemokraternas EU-valsedel.

Han menar att detta regleras bäst på EU-nivå. Socialdemokraterna kommer därför att driva på för att EU skärper kraven på företagen som levererar sociala plattformar.

Det måste tydligt framgår hur företaget som tillhandahåller tjänsten kan sälja vidare personliga datan. Alla ändringar som är av större betydelse ska inte få genomföras utan nytt medgivande från konsumenten och en tydligt information om vad ändringen innebär.

– Konsumenten måste på ett enkelt och tydligt sätt kunna ta ställning till de viktigaste valen som behöver göras, säger Linus Glanzelius.

– Det måste också vara tydligare vilka inställningar som krävs för att appen ska fungera så att vi vet vilka vi kan välja bort, säger Anders Ygeman.