S vill ha internationell expertpanel för kemikalier

Jytte Gute

Socialdemokraterna kräver att EU ger mer pengar till Gröna Klimatfonden som är till för att stödja de länder som är utsatta för klimatförändringar. Partiet kommer också arbeta för att EU ska trycka på för att skapa en internationell expertpanel för kemikalier.

– Parisavtalet visar att världens länder kan nå resultat för klimatet om vi arbetar tillsammans, och samma sak skulle vi vilja åstadkomma när det gäller kemikalierna. De påverkar både människors hälsa och naturen, säger utrikesminister Margot Wallström.

Socialdemokraterna vill därför att EU ska driva på för att skapa en internationell expertpanel för kemikalier, motsvarande klimatpanelen IPCC.

– På 50 år har kemikalieproduktionen i världen ökat från ungefär sju miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Och vi vet väldigt lite om hur de flesta av dem påverkar hälsa och miljö och hur de påverkar oss i kombination vet vi ännu mindre om.

– Att sätta samman världens experter kring den här frågan kan förhoppningsvis hjälpa oss att bryta dagens om fattande exponering för kemikalier och ställa om till en giftfri miljö.

2003 testade Margot Wallström, som då var EUs miljökommissionär, sitt blod för kemikalier. Det visade sig att hon bland annat hade det giftiga bekämpningsmedlet DDT i sitt blod, trots att det var förbjudet sedan länge.

Nu låter hon testa sitt blod igen, tillsammans med partikollegan Jytte Guteland, för att sätta strålkastarljuset på problemet med tiotusentals kemikalier vi omges av.

– I EU finns 20 000 kemikalier registrerade för användning men det finns oändligt många fler. De finns i våra kläder, i barnens leksaker, i pizzakartonger, i smink, till och med i vanligt damm. De flesta av de här ämnena syftar till att göra produkten bättre men det förekommer att ämnen tillåts fast vi vet att de har negativa effekter för miljön, säger Europaparlamentariker Jytte Guteland.

Resultatet av blodproven kan tidigast komma runt midsommar, enligt professor Åke Bergman som står för analysen.

Socialdemokraterna kräver också att EU ökar sitt bidrag till FNs gröna klimatfond och att det införs en miniminivå för bidragen från EUs alla medlemsländer. Klimatfondens uppdrag är att stödja utvecklingsländer genom insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser.

– Mer pengar till klimatfonden skulle höja standarden för människor i utsatta länder genom att fler får tillgång till el och rent vatten, färre människor skulle tvingas på flykt på grund av klimatförändringarna, säger Margot Wallström.