S vill ha ett nytt energipolitiskt mål

Socialdemokraterna vill att ett nytt energipolitiskt mål införs om att till 2030 tillföra minst 60 TWh ny fossilfri el.
– Det är det här decenniet det avgörs var investeringarna läggs, säger Mikael Damberg (S).