S-veteran skapar Bommersvikspris för föreningarna

Mats Hulth instiftar ett pris för att uppmuntra till organisationsutveckling i Stockholms S-föreningar. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

S-veteranen Mats Hulth instiftar ett Bommersvikspris på 50 000 kronor för att uppmuntra till organisationsutveckling i S-föreningar i Stockholm.
– Jag vill ge tillbaka någonting till partiet, säger han.

Det var under arbetet med att skriva en bok om sina år i politiken som Mats Hulth, ledande S-politiker i Stockholms stadshus på 1980- och 90-talen, fick idén att inrätta ett pris.

– Jag har jättemycket att tacka partiet för. Jag har fått uppleva oerhört mycket i mitt liv som har varit givande och positivt. Så jag tänkte att jag måste ge tillbaka någonting, nu har jag faktiskt råd med det.

Tanken landade i ett pris för att stimulera organisatorisk föreningsutveckling.

– Jag har alltid varit intresserad av organisationsfrågor. Det är oerhört viktigt att ett parti har en stark organisation.

Samhället ser annorlunda ut i dag än när han var han var ung i partiet på 1960- och 70-talen, konstaterar han. Det är ett bekymmer att alla partier tappat medlemmar och minskat i aktiviteter. Man måste hitta en organisation som passar nutiden.

– Man måste hitta verksamhetsformer som är attraktiva för dagens människor. Det tycker jag man ska stimulera genom att ge någon form av pris till den förening som under det gångna året har utmärkt sig på något sätt inom organisation.

Jag har fått uppleva oerhört mycket i mitt liv som har varit givande och positivt. Så jag tänkte att jag måste ge tillbaka någonting, nu har jag faktiskt råd med det.

Mats Hulth har avsatt 50 000 kronor per år i tio år för priset, som ska utvärderas efter tre år. Om det visar sig fungera bra ska han försöka hitta finansiering även framöver.

Priset presenterades på partidistriktets årsmöte i slutet av april. Det kommer att delas ut första gången på årsmötet 2023, till den förening eller organisation som tillhör Stockholms arbetarekommun och partidistrikt som under det gångna året utmärkt sig genom till exempel medlemsvärvning, utåtriktad verksamhet, öppna möten eller förnyade verksamhetsformer.

För att slå två flugor i en smäll delas priset ut i form av en aktivitet på Bommersvik, från början SSUs kursgård men som nu är ett bolag ägt av partiet och SSU.

– Det bästa pris man kan få är ju en kurs på Bommersvik. Det är en grundbult i rörelsen, partiets själ.

Bommersvik är inte bara en plats som många inom arbetarrörelsen har ljusa minnen från.

– Det har också en fantastisk miljö och numera också fantastiskt fin mat, tillägger han.

Det är Bommersvik som har fått pengarna för priset.

Vinnaren får i samråd med Bommersvik välja mellan olika slags aktiviteter för 50 000 kronor, som en veckoslutskurs för ett mindre antal deltagare eller ett heldagsbesök för en större grupp. Arbetarekommunen åtar sig att ställa upp med föreläsare, om så önskas. Priset kan också delas mellan flera föreningar.

– Den eller de föreningar som utmärker sig och vinner priset ska kunna redovisa för andra vad de gjorde, så att det sprider sig.

Och om hans Bommersvikspris väcker idéer hos andra partiveteraner som har råd att bidra – så mycket bättre, tycker Mats Hulth.

– Det kanske finns andra idéer som är ännu bättre. Men det är upp till var och en som har möjlighet att kanske hitta på någonting.

Bommersvikspriset

Föreningar/organisationer kan nomineras av medlemmar eller föreningar i Stockholms partidistrikt. Medlemmar kan också föreslå sin egen förening. Jury för Bommersvikspriset är partidistriktets ordförande, kommunsekreteraren samt en representant för Mats Hulth. Han själv, eller den han utser eller någon från hans familj.