Tiktok – inte bara för barn

Foto: Privat

Ola Möller, riksdagsledamot från Helsingborg, har på kort tid blivit stor på den sociala medieplattformen Tiktok, ett medium han menar är perfekt för att publicera utdrag ur kommunfullmäktigedebatter.