S-satsning på förlossningsvården

Aida Hadžialić, oppositionsråd i Region Stockholm, och Lena Hallengren, socialminister, vid en pressträff om att S vill ha en barnmorska per födande. Foto: Ingela Hoatson/AiP

Socialdemokraterna går till val på att stärka förlossningsvården, med målet att ingen födande kvinna ska lämnas ensam under förlossningen. För att uppnå målet ska S-styrda regioner satsa på att erbjuda personalen bättre arbetsmiljö och bättre villkor.

– Vi  socialdemokrater vill se en nationell samling för välfärden och för välfärdens medarbetare. En del av det är att stärka förlossningsvården, säger socialminister Lena Hallengren vid en pressträff som hon håller tillsammans med Aida Hadžialić, oppositionsregionråd i Region Stockholm. 

Hon understryker att föräldrar inte ska behöva lämnas ensamma i förlossningrummet.

– De ska få det stöd de behöver. Hur stödet ska utformas behöver beslutas lokalt. Det kan vara en barnmorska, eller en barnmorska och en undersköterska som arbetar i team. 

Lena Hallengren påpekar att situationen är hårt ansträngd på flera håll i Sverige. 

– Enligt barnmorskor på Karolinska sjukhuset har det varit den värsta sommaren någonsin. Platsbrist och för hög arbetsbelastning leder till stress, som ökar risken för förlossningsskador och andra komplikationer, det måste få ett stopp. Oavsett när man föder barn så måste man vara säker på att det finns plats och att vårdpersonalen har tid att ge ett bra stöd, säger Lena Hallengren. 

Under perioden 2015–2022 har S i regeringsställning satsat 8,5 miljarder kronor på förlossningsvården. 

Aida Hadžialić är djupt kritisk till hur Region Stockholm, som haft moderatstyrd ledning i 16 år, hanterat de pengar som varit ämnade att stärka förlossningsvården. I huvudstadsregionen har protesterna varit massiva i flera år, både från barnmorskor och annan personal och från familjer som drabbats av brister i vård och omsorg i samband med förlossningar.

– Det är verkligen dags för en trygg och säker förlossningsvård och en garanti om en barnmorska per födande är ett viktigt steg i den riktningen. Tyvärr ser vi det motsatta här i den region som Moderaterna och Kristdemokraterna kallar för sitt skyltfönster, Region Stockholm, säger Aida Hadžialić och nämner hur man ”gjort marknad” av förlossningsvården, som när privata BB Sophia las ner och platser för mer än 3 000 förlossningar per år försvann över en natt.

Mer personal, inte fler privatiseringar, bättre arbetsmiljö, inte fler utförsäljningar är den lösning som Socialdemokraterna föreslår. Lena Hallengren framhåller att för att nå målsättningen behöver man fortsätta utbilda fler barnmorskor och specialistutbildade undersköterskor. 

– Men för att fler ska vilja arbeta inom förlossningsvården så krävs det att arbetsmiljö och arbetsvillkor förbättras. I detta har regionerna som arbetsgivare ett stort ansvar.