S lovar bättre ordning i klassrummet

Mobilförbud i klassrummet är ett av Socialdemokraternas vallöften för få bättre ordning och studiero i skolan.

Svenska elever är dåliga på att komma i tid. I klassrummet uppstår ofta stök kring mobiltelefonerna. Många elever och lärare vittnar om hot och våld i skolan. Nu lovar Socialdemokraterna skärpta disciplinära åtgärder i klassrummen.

Ordning och reda även i skolan. Mobilförbud i klassrummet, men möjlighet för rektorer att göra undantag. I stället för tvärtom som i dag: tillåtet men där rektor och skolan själv kan bestämma om förbud.

Det var gårdagens nyhet. I dag går Socialdemokraterna vidare och ger fler vallöften på skolans område.

– En skola där stök, skolk och sena ankomster förekommer och accepteras det är en skola som inte ger barn och elever tillräckliga möjligheter att utvecklas, att lära sig tillräckligt mycket, men som inte heller ger barnen tillräckligt mycket trygghet.

Det sa gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström när hon och finansministern Magdalena Andersson i dag presenterade vallöftena:

• Skärpta disciplinära åtgärder. Möjligheten att stänga av eller omplacera en elev som hotat eller utsatt andra för våld ska ses över och tydliggöras. Även friskolor kan komma att omfattas.

• Ordningskontrakt på varje skola. Elever och vårdnadshavare ska skriva under på ett ordningskontrakt i skolan som utgår från skolans regler.

• Nationell plan för studiero. Stödmaterial ska tas fram som skolans huvudmän kan använda. Många goda exempel på hur man arbetar för studiero finns redan runt om i Sverige och de ska sammanställas och spridas.

• Fler lärarassistenter i skolan. Regeringen har infört ett statsbidrag på 6 miljarder kronor som kan användas till att anställa fler.