S lägger utskottsinitiativ om elstöd i hela landet

Fredrik Olovsson och Magdalena Andersson höll en pressträff om utskottsinitiativet på måndagen. Karta över Sveriges elprisområden, där område 3 och 4 enligt regeringens förslag kommer att kunna ta del av elstöd. Karta: Energimarknadsinspektionen

– Vi vill att riksdagen prövar stödet för vårt krav att att elstödet ska komma hela Sverige till del.
Det sa S-ledaren Magdalena Andersson på måndagen, om att S lägger ett utskottsinitiativ i finansutskottet om att riksdagen ska tillkännage att regeringen behöver vidta de åtgärder som krävs för att huhsåll och företag i hela landet ska klara höga elpriser.

– I valrörelsen gav både regeringspartier och Sverigedemokraterna vidlyftiga ekonomiska löften till hushållen som människor naturligtvis räknade med att de skulle bli verklighe när de här partierna fick majoritet. Det handlade om ett pausat amorteringskrav, dieselpriset skulle sänkas med tio kronor, bensinpriset med sex och femtio och ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna skulle vara på plats senast den 1 november, i god tid före jul, påminde Magdalena Andersson.

Inget av löftena har uppfyllts och det system för elstöd som regeringen jobbar med kommer endast komma dem som bor och verkar söder om Dalälven till del. Samtidigt är elpriserna höga också i norr och Magdalena Andersson har nyligen träffat företagare i Västerbotten som är bekymrade för hur de ska klara vintern.

Pengarna till det planerade elprisstödet kommer från så kallade flaskhalsintäkter – pengar som betalas in till Svenska kraftnät när brister i överföringskapacitet i elnätet orsakar prisskillnader mellan svenska och angränsande elprisområden. Syftet är att intäkterna ska användas för att uppgradera elnätet och därmed jämna ut prisskillnaderna. Men när elpriserna rusar i höjden får Svenska kraftnät in mer pengar än de har möjlighet att spendera på nya elledningar.

Den tidigare S-regeringen gav i augusti Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram ett system för hur pengarna skulle kunna användas för att ge återbäring till elkunderna, och det är grunden som den nya regeringen jobbat vidare på.

Enligt Socialdemokraterna finns det 55 miljarder kronor att använda till elprisstöd och det system som regeringen jobbar med använder inte hela den summan.

– Vi vill att man använder ramen på 55 miljarder kronor som finns från flaskhalsintäkterna och som är avsatta till att återföras. Det ger regeringen en möjlighet att förstärka stödet så att det också kan omfatta hushållen i de norra prisområdena, halva landet, säger Fredrik Olovsson, S-gruppledare i finansutskottet.

Ett utskottsinititativ innebär att utskott på eget initiativ lägger förslag till riksdagen i ämnen som hör till dess ansvarsområde. Antalet utskottsinitiativ har ökat rejät de två senaste riksmötena, sedan 2019. Konstitutionsutskottet konstaterade i en utvärdering i våras att även antalet initiativ som antogs av oeniga utskott hade ökat.

Det är regeringspartierna och Sverigedemokraterna som har majoritet i finansutskottet, liksom i riksdagens kammare som helhet.