Regeringen föreslår återbäring på höga elpriser

Statsråden Mikael Damberg, Magdalena Andersson och Khashayar Farmanbar presenterade på onsdagen ett system för högkostnadsskydd om vinterns elpriser rasar i höjden. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Regeringen vill införa ett högkostnadsskydd på elpriser genom ett system för återbäring av de pengar som Svenska kraftnät inte hinner använda för att investera i nya nät. Det handlar om 60 miljarder kronor på kort sikt, varav minst 30 miljarder ska gå till hushåll.

På en pressträff på onsdagen presenterade statsminister Magdalena Andersson, finansminister Mikael Damberg och energiminister Khashayar Farmanbar regeringens planer för att stödja svenska hushåll och företag om elpriserna rusar i höjden i vinter, vilket prognoserna tyder på.

– Det här är ett högkostnadsskydd som innebär tre gånger så mycket som stödet förra vintern, och dubbelt så mycket som Moderaternas förslag, sa Magdalena Andersson.

Högkostnadsskyddet ska gälla både hushåll och företag, främst i södra Sverige som har de högsta elpriserna. Företagen behöver vara med i systemet eftersom deras höga elpriser kan leda till både högre priser och att jobb försvinner.

– Det räcker inte att se till att hushållen får hjälp om pappa blir av med jobbet, sa finansminister Mikael Damberg på pressträffen. 

Men eftersom det inte är regeringen som sätter priser är det svårt att garantera att de företag som får ta del av stödet inte tar chansen att öka sina vinstmarginaler i stället för att sänka priserna.

Pengarna kommer från så kallade flaskhalsintäkter – pengar som betalas in till Svenska kraftnät när brister i överföringskapacitet i elnätet orsakar prisskillnader mellan svenska och angränsande elprisområden. Syftet är att intäkterna ska användas för att uppgradera elnätet och därmed jämna ut prisskillnaderna. 

– Det är så systemet är byggt, men just nu har vi en krigsekonomi på energisidan vilket innebär att det blir väldigt höga prisskillnader. Det finns ingen möjlighet för Svenska kraftnät att sätta sprätt på alla de pengarna för att bygga ut systemet i den takten, säger Khashayar Farmanbar. 

Sedan Ryssland började strama åt tillgången till gas, och senare inledde kriget i Ukraina, har energipriserna skjutit i höjden. Ju högre elpriser och ju högre prisskillnader, desto mer pengar kommer in till Svenska kraftnät.

Eftersom det är helt nytt läge har det inte funnits någon beredskap för att hantera situationen. 

– Sådana här åtgärder har inte varit ens skissade på och inte tekniskt möjligt att genomföra. Men vi har lyckats förhandla med EU och se till att den här öppningen finns och därför ger vi uppdraget till Svenska kraftnät, säger Khashayar Farmanbar. 

Så länge som vi ser de här stora prisskillnaderna samlas det mer pengar hos Svenska kraftnät; därmed ska de också återföras och bli en kompensation som hushåll och företag behöver.

Khashayar Farmanbar, energiminister (S)

I stället för att låta pengarna fonderas flera år vill regeringen alltså att de återbetalas till konsumenter – och att systemet ska fungera så att ju högre elpriserna blir, desto mer återbetalas.

Systemet är enligt regeringsföreträdarna robust och varaktigt – det kan fortsätta att fungera så länge som det behövs, oberoende av utspel i valrörelsen.

– Så länge som vi ser de här stora prisskillnaderna samlas det mer pengar hos Svenska kraftnät; därmed ska de också återföras och bli en kompensation som hushåll och företag behöver.

Men den billigaste energin är fortfarande den man aldrig förbrukar, poängterar energiminister Khashayar Farmabar.

– Sedan i början av året bedriver Energimyndigheten en energieffektiviseringskampanj, det var ett av de uppdrag de fick från regeringen. Man kan till exempel använda rot-avdrag för energieffektiviseringsåtgärder.

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram ett förslag på hur systemet ska fungera så att pengar återbetalas till svenska konsumenter i form av återbäring, lägre priser eller motköp. Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att ta ställning till ansökan, och avsikten är att systemet ska kunna träda i kraft till vintern.

Vad gäller Socialdemokraternas framtida politik kommer partiet enligt Magdalena Andersson snart presentera sin generella plan för energiförsörjning.