S-kvinnor skriver öppet brev om Bard

Karin Engdahl (S) Foto: Riksdagen samt skärmdump från tidigare rapportering om Alexander Bard i AiP.

S-kvinnor i Uddevalla är frågande till varför Alexander Bard från Medborgerlig samling bjuds in att inspirera kommunstyrelsen.

Uddevalla S-kvinnor är upprörda över valet av inspiratör/föreläsare/förståsigpåare som inbjuds till Uddevalla kommunstyrelses visionsdagar. Nedan finns vårt öppna brev där vi ställer frågor till de styrande partierna i Uddevalla kommun. Bland annat frågar vi om hur framtidens utmaningar kring jämställdhet och välfärd kommer att få en lösning med Alexander Bard som föreläsare.

Bard är inte bara medlem i partiet Medborgerlig samling utan stod på deras riksdagsvalsedel i höstens val. Medborgerlig samling är ett parti som står för allt det som S-kvinnor inte står för.

När Uddevallas nyvalda kommunstyrelse träffas för att ha visionsdagar bjuds Alexander Bard in som inspiratör. S-kvinnor i Uddevalla ser detta som en provokation mot allt det vi har kämpat för och kommer att kämpa för. Vi S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida. Vi är allt det som Alexander Bard inte är.

Att lyssna på olika åsikter är intressant och viktigt i en demokrati. Däremot är det hårresande att Uddevalla kommun bjuder in en person som för bara några månader sedan kandiderade till riksdagen för det kvinnofientliga partiet Medborgerlig samling. Hur ska kommunens utmaningar och inriktning för framtiden kunna mejslas ut under ledning av en bakåtsträvande politiker?

S-kvinnor i Uddevalla undrar: 

Vad tror Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Uddevallapartiet att Alexander Bard ska bidra med? 

Vill ni inspireras av en person som tycker att kvinnor i alla tider har ljugit om mäns sexuella övergrepp och som undrar hur det är möjligt att kvinnor helt plötsligt blev trovärdiga 2017 i och med metooupproret?

Alexander Bard har också uttryckt ”Nu på löpande band i Sverige idag dömer man unga killar till våldtäkt utan att det finns någon som helst bevisföring. Högsta domstolen är fähundar som har lagt sig för radikalfeministerna”.

S-kvinnor tycker inte att denna uppfattning ska ligga till grund för kommunens kommande arbete med jämställdhet. Vi anser att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi hoppas att detta gäller för de styrande partierna i Uddevalla kommun trots att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för majoriteten består av tio män och två kvinnor. 

S-kvinnor anser att fördelningspolitik, gemensam välfärd och trygga arbetsvillkor är en viktig del i en politik för jämställdhet och jämlikhet. 

S–kvinnor i Uddevalla vill därför att de ledande politikerna diskuterar följande under sina visionsdagar:

Hur kan vi få ett jämställt Uddevalla?

Hur ska Uddevalla klara av att leverera välfärd till oss invånare i livets olika skeenden?

Hur ska kommunen klara av att bygga fler förskolor, skolor och äldreboenden?

Hur ska kommunen få ner arbetslösheten, bryta segregationen och minska antalet barn som lever i fattiga familjer?

Hur ska Uddevalla kommun klara av att bli den attraktiva arbetsgivaren som lockar tillräckligt många att vilja jobba inom kommunens viktiga verksamheter?

Att lyssna till Alexander Bard är att låta mörka krafter ta plats. Vi vill inte att Uddevalla ska haka på trenden där högernationalistiska uppfattningar får allt större inflytande. Vi ser hoten mot kvinnors frihet på många håll. I Polen har aborträtten inskränkts, i Ryssland har våld i hemmet avkriminaliserats och i USA stängs abortkliniker.

Gemensamt för de högernationalistiska rörelserna är att man vill att kvinnor ska vara underordnade män och att man vill slå vakt om traditionella familjevärden. Inte sällan försvarar man sexuella övergrepp och våld i hemmet. Detta är inte vår vision för Uddevalla. Vi vill se jämställdhet och välfärd som Uddevallas vision. 

Vilka strategier för jämställdhet och välfärd har ni diskuterat er fram till under visionsdagarna?

S-kvinnor i Uddevalla är oerhört intresserade av svaret. 

Styrelsen för Uddevalla S-kvinnor
genom Karin Engdahl (S)