S i Europa väljer väg i skuggan av kriget

Krig i Europa, högernationalistiska krafter på frammarsch, ekonomisk och energipolitisk kris.
Det Europeiska Socialdemokratiska Partiets kongress i helgen, där Stefan Löfven ska väljas till ny ordförande, är hetare än på länge.

En stor svensk S-delegation med Magdalena Andersson och Ann Linde i spetsen deltar i helgen 14–15 oktober i det Europeiska Socialdemokratiska Partiets kongress i Berlin.

Med finns Stefan Löfven som väntas bli vald till ny ordförande.

– Stefan Löfven har ju alltid jobbat med frågor som rör arbetslivet, en så kallad global deal, men också våra paradfrågor: en feministisk utrikespolitik, öppenhet. Om Stefan Löfven får ordförandeposten ger det ett starkare avtryck av svensk socialdemokrati. Jag hoppas också att det ska inspirera vårt parti att engagera sig ännu mer i den europeiska diskussionen, säger Ann Linde.

 Vi lever i en orolig tid. Det mycket allvarliga säkerhetsläget, klimathotet, de växande klyftorna och hotet mot demokrati är några av de stora utmaningar vi gemensamt står inför. I tider av dessa har Europas socialdemokrater en avgörande roll. Jag kommer ta mig an uppdraget som ordförande för PES med övertygelsen om Europas betydelse för den globala freden och säkerheten och för att se till att alla människor ska kunna möta en ljusare framtid, säger Stefan Löfven i en kommentar.

Kongressen som ESP håller, eller PES som partiet kallas internationellt, är ett stort event med 1 000-talet deltagare från hela Europa, inklusive icke EU-länder som Storbritannien. Detta i en tid där kriget gett den europeiska dimensionen ännu större politisk tyngd.

– Kongressen är en jättestor happening i den europeiska socialdemokratin, säger Linde. 

Den stora programpunkten blir att välja Löfven till ny ordförande, vilket ser ut att bli en formalitet eftersom han saknar motkandidater. I övrigt kommer Rysslands invasion av Ukraina självklart att lägga ett raster över alla frågor.

–  Det präglar ju den tid vi lever i nu. Det är krig i Europa fullt ut, på en nivå som det inte har varit sedan det andra världskriget. Vi har haft Balkankriget och olika konflikter, men inte på den här nivån.

PES Womens tjuvstartar kongressen redan på torsdagen med temat #MakeHerCount, om hur kvinnors röster begränsas när den politiska debatten domineras av ekonomisk samt försvars- och säkerhetspolitisk krishantering. En svensk hjärtefråga som Ann Linde och inte minst Margot Wallström och Stefan Löfven lyft inom ramen för den feministiska utrikespolitiken.

Politiska frågor i Sverige går igen på den europeiska nivån. Ett exempel på det är att ESP-kongressen kommer att debattera internationell solidaritet.

– Man kommer att ha en diskussion omom bistånds- och utvecklingsfrågor, den bristande solidariteten med världen utanför Europa, där vi också har farhågor om hur det blir i Sverige med förslagen om att dra ned kraftigt på biståndet, berättar Ann Linde.

– Man ser att det som har hänt i andra länder smittar av sig på oss i Sverige. Därför är, utöver programpunkterna, ingående diskussioner med partikamrater om vad som händer i deras länder väldigt viktiga för oss.

Frågan om rättsstatens principer är levande inom EU sedan flera år. Kriget och valet i Italien nyligen gör den frågan ännu hetare.

– Inom EU har frågan om rättsstatens principer blivit väldigt uppmärksammad efter utvecklingen i Ungern och Polen. Oron är nu stor för vad som kommer att hända i Italien när ett nyfascistiskt parti har blivit största parti.

– Det är är skrämmande, också att dessa krafter växer sig starkare i Sverige. Vad ska vi som socialdemokrater göra för att vara en starkare motkraft mot nationalism och försök att nedmontera sådana saker som public service, pressfrihet och så vidare? Det är en stor utmaning för socialdemokratin, säger Linde.

En av de största politiska förändringarna inom europeisk socialdemokrati de senaste åren är att klimatfrågan blivit central. Det kommer också att märkas på kongressen. 

– Det handlar mycket om energin. Alla socialdemokrater, framför allt de som sitter i regeringsposition, har nu energifrågan högst upp på dagordningen. Hur ska vi på ett progressivt sätt möta energikrisen? Att ha en klimatvänlig och fossilfri energianvändning och samtidigt se till så att länder med mycket fossilbränslen kan fasa ut dem. 

– Och vilken typ av stöd ska ges till de många familjer, som nu kommer att drabbas av energikrisen, och hur kan det ske på ett ekonomiskt hållbart sätt?

Den ekonomiska aspekten är en fråga som debatteras mycket hårt inom EU den senaste tiden, med Sverige som återhållande kraft. 

– Sverige har framhållit att ja vi ska ge stöd, men vi kan inte ge stöd på ett sådant sätt att vi riskerar den ekonomiska situationen för kommande generationer, säger Ann Linde.

– Det är bra att vi som socialdemokrater kan ha den diskussionen innan vi går in i mötena på EU-nivå framöver.

En annan tuff evig fråga som kommer upp på kongressen är den om EUs framtida utveckling, ”utvidgning kontra fördjupning”. En fråga som aktualiserats ytterligare av att Ukraina och Moldavien getts status som EU-kandidatland.

– Det har ständigt varit en sådan diskussion. Vi har från svensk socialdemokrati alltid varit positiva till att få in länderna på västra Balkan i det europeiska sammanhanget. Men det finns samtidigt socialdemokratiska partier i vissa länder som vill ha en mer federal inriktning. 

– Det har ju också en säkerhetspolitisk dimension i detta när EU har antagit det som på EU-språk kallas ”den strategiska kompassen” om att EU ska ha både en civil och militär komponent. Det innebär att EU får en annan tyngd i de här frågorna, säger Ann Linde.

Med i den svenska delegationen finns biståndsminister Matilda Ernkrans, partisekreterare Tobias Baudin, biträdande partisekreterare Nils Vikmång, statssekreterare Paula Carvahlo, S internationella sekreterare Johan Hassel och politiska sekreteraren Malin Holmberg.

På plats i Berlin är även EU-parlamentarikern Helene Fritzon, som är vice ordförande i ESP, och de socialdemokratiska EU-kommissionärerna däribland Ylva Johansson.

Programpunkter

Fredag 14 oktober

18.30 Stefan Löfven väljs till ny ordförande för PES

Lördag 15 oktober

10.00 Stefan Löfven öppningstalar

10.15 Magdalena Andersson deltar i panelsamtalet ”Leading Europe through change” med statsministrar från Spanien, Portugal och Malta

13.40 Stefan Löfven avslutar kongressen