S i Botkyrka vill bli först med brottsförebyggarförslag

Socialdemokratiskt styrda Botkyrka kommun har under de senaste åren arbetat framgångsrikt med våldsprevention i flera av kommunens skolor. Nu vill partiet utöka arbetet till att omfatta alla kommunens för- och grundskolor.