S: Dra in EU-pengarna och rösträtten!

Socialdemokraterna kräver hårdare tag i EU mot de länder som bryter mot demokratiska principer.

– Man ska inte kunna berika sig på EU:s värden, om man struntar i EU:s värderingar. Det ska göra ont att tumma på demokratin, säger Stefan Löfven.

I partiets EU-valmanifest manar S till kamp för ett Europa som försvarar demokratin, skapar fler och trygga jobb, går före i kampen mot klimathotet och som är en stark global aktör.

Valmanifestet går under namnet ”För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism”. För att klara målsättningen inom alla S fyra prioriterade områden krävs att de växande högerextrema och antidemokratiska krafternas attacker på EU:s grundläggande demokratiska principer hejdas.

– Det här hotar hela EU:s arbete. Här kan EU aldrig tveka utan den här utvecklingen måste brytas snabbt och resolut. Därför står vi upp för att dra in både ekonomiska resurser och i sista hand även rösträtten i ministerrådet för de länder som inte respekterar fundamentala demokratiska principer, säger Stefan Löfven.

Löfven markerade att detta även gäller regeringar som kallar sig socialdemokrater. Exempelvis har stark kritik riktats mot Rumäniens regering.

Högerpopulisterna använder, enligt Löfven, EU–parlamentet som en plattform för att opinionsbilda mot utsatta minoriteters, löntagares och kvinnors rättigheter samt mot viktiga initiativ till att möta klimathotet. Samtliga områden där Socialdemokraterna istället vill att EU flyttar fram positionerna.

Skärpta krav på att alla medlemsstater ska respekterar de mänskliga fri- och rättigheterna är därför en av de mest grundläggande förslagen i EU-valmanifestet. S vill även att EU stärker offentlighetsprincipen och utökar skyddet för journalister.

Löfven är starkt kritisk till att Moderaterna öppnat för förhandlingar med Sverigedemokraternas partigrupp i EU-parlamentet. De står för ett svagt och splittrat EU medan dagens utmaningar – säkerhetsläget, terrorism, handelskrig, migration – kräver en stark global politisk aktör.

– Det verkar som om de har tänkt göra den här förflyttningen, påbörja de här samarbetena, utan att möta kritik. Det kan de glömma, säger Löfven.

EU behöver även bekämpa grogrunden för populismen genom att skapa trygghet för vanligt folk, enligt valmanifestet. Det handlar om att skapa fler jobb, med löner och villkor som går att leva på och motverka diskriminering.

EU:s arbete med de sociala rättigheter, där Stefan Löfven varit pådrivande för att få de 20 principer i ”EU:s sociala pelare” på plats, ska fortsätta.

S kräver att EU garanterar samkönade pars rättigheter i hela EU och stärker kvinnors rättigheter. S vill ha ett europeiskt direktiv för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och kräver även en jämställd EU-kommission efter valet. EU behöver en ny jämställdhetsstrategi med tydligt fokus på kvinnor arbetssituation.

– Alla kvinnor och alla som bryr sig om kvinnor ska veta att vi tar den fighten. Vi gör mot Sverigedemokraterna här, och vi ska också göra det mot deras gelikar på Europanivå, säger S toppkandidat Heléne Fritzon.

– Vi ser att Jimmie Åkesson skäms när han får frågor om kvinnors rättigheter och arbetstagares rättigheter. Det är bra. Han ska skämmas för deras politik.

Samtidigt ska EU, enligt S, bli tuffare mot cyberangrepp och terrorism. Polissamarbetet mot gränsöverskridande brottslighet behöver öka och skyddet av EU:s yttre gräns förstärkas.

Många partier, inte minst Moderaterna, talar om kampen mot brottsligheten, men det blir inte trovärdigt om man inte också vill ta tag i den omfattande arbetslivskriminaliteten, enligt S.

– EU måste vara stenhård mot den framväxande arbetslivskriminaliteten. Det handlar om korruption och skattefusk. Varje gång man röstar emot ordning och reda på arbetsmarknaden så hjälper man den organiserade brottsligheten, säger Johan Danielsson (S) nummer två på S-valsedeln.

– Om EU ska vara en garant för att vi ska kunna jobba överallt i Europa och garanteras trygga och anständiga arbetsvillkor, då krävs politiska beslut.

S har lyckats driva igenom en del förbättringar under denna mandatperiod, exempelvis ett utstationeringsdirektiv som säkrar lika lön för lika arbete när man jobbar i ett annat land och starkare skydd mot social dumpning för lastbilschaufförer.

S lovar nu att jobba för att begränsa missbruket av bemanningsföretag, införa strängare arbetsmiljöregler och ta krafttag mot skattefusket.

– Företag ska inte kunna vinna konkurrensfördelar genom att sätt sina anställdas hälsa och liv i fara. Vi vet att 40 procent av Europas kvinnor jobbar i otrygga anställningsformer, säger Johan Danielsson (S).

Kraven ökar på att politiken ska göra mer. Socialdemokraterna vill att Europa går före i klimatfrågan, att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senast år 2050 och utsläppen ska minska med 55 procent till år 2030.

S vill se skärpta sanktioner mot de storföretag som är de största klimatbovarna, stoppa rean på utsläppsrätter för flyget och spridningen av mikroplaster, införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger i hela EU och stärka djurskyddet.

Det måste bli enklare för människor att välja klimatvänligare alternativ.

– Det beting vi har framför oss är inte bara att höja takten i klimatomställningen utan också att skapa ett brett folkligt stöd för det vi behöver göra. Annars riskerar klimatbesluten i EU att bli för svaga, säger EU-parlamentariker Jytte Guteland.