Rösträkning och ogiltiga röster

Kan vem som helst kolla på rösträkningen? Hur många gånger räknas rösterna? Och vad är en ogiltig röst? 

Rösterna i det svenska valet räknas två gånger. En preliminär rösträkning görs i vallokalerna på valdagskvällen när röstmottagarna räknar de röster som tagits emot under valdagen och förtidsröster som har hunnit skickas till vallokalen.

Valsedlarna läggs sedan i speciella säkerhetspåsar som klistras igen och överlämnas till kommunens valnämnd och sedan transporteras till länsstyrelsen.

Andra omgången och slutgiltiga rösträkningen

På onsdagen räknar valnämnden för första gången de förtidsröster som inte hann fram till vallokalen under valdagen. Det handlar om brevröster, utlandsröster och förtidsröster som lämnades i andra kommuner under valhelgen.

Samtliga röster överlämnas till länsstyrelsen där den slutliga rösträkningen görs. Då räknas även personröster.

Ogiltiga röster

Ett antal röster ogiltigförklaras vid varje val – vid den preliminära räkningen i år var det drygt 79 000 röster. De vanligaste orsakerna är valsedeln saknar partinamn (så kallade blanka röster), att partiet inte går att rösta på eftersom det inte har anmält sig till valet, eller slarv. Då kan det kan handla om att det ligger två eller fler valsedlar för olika partier i samma kuvert eller att en handskriven röst är svår att tyda.

Om en valsedel är svårtydd ska röstmottagarna i vallokalen inte försöka tyda den utan skicka iväg valsedeln till den slutgiltiga räkningen hos länsstyrelsen.

I riksdagsvalet 2014 var 56287 röster ogiltiga på grund av att de var blanka och 2156 ogiltiga av andra skäl.