Röstade ned S budget men ville inte styra

Erik Ezelius, riksdagsledamot, Michelle Hjerp Holmén, ny ordförande i Tidaholms arbetarekommun och Anna-Karin Skatt, kommunalråd, är optimistiska inför nästa val trots att ­Socialdemokraterna tvingats in i opposition efter att S-V-budgeten röstades ner.

Den nya majoriteten i Tidaholm som bland annat består av både SD och MP verkar förvånade att de måste regera tillsammans.
– Nu får de som valde att anta den här budgeten också ta ansvar för situationen, säger Anna-Karin Skatt (S) nyblivet oppositionsråd i Tidaholm.