Reparera mera!

Regeringen bör i fortsättningen gynna en inhemsk reparations- och återvinningspolitik.

Tidöregeringen gör ett stort misstag som fördubblar momsen för företagare som arbetar med reparationer.

Regeringen har nu kommit med sitt första ekonomiska beslut – att dubblera momsen för ett tusental företagare (huvudsakligen enmansföretagare) inom reparationsbranscher som skomakare, cykelreparatörer och skräddare.

Det första som anmäler sig är futtigheten. Att århundradets paradigmskifte skulle inledas med en skattehöjning – beräknas inbringa 60 miljoner till staten – för en liten grupp småföretagare är ingen storartad ingress till en ny era.

Det andra är insatsens symbolvärde. Tidölaget har väl ändå lanserat sig som en företagsvänlig skattesänkargrupp och så inleder man med en skattehöjning för en liten flitig grupp småföretagare i låginkomstklassen.

Men det värsta enligt min mening är inriktningen. Den föregående regeringen sänkte avsiktligt momsen för yrken inom reparationsbranschen. Tanken var att reparation och återanvändning var skonsammare för miljön än att köpa nytt. Dessutom var det arbetsintensivt, krävde mer händer inom landet än storskalig nyproduktion (ofta från främmade länder). Regeringens inställning till klimatproblemen må vara men dess fokus på nationella insatser och på arbetslinjen går ju på tvärs med detta beslut.

Min förhoppning är att vårt nya styre ska lära av detta nybörjarmisstag och i fortsättningen gynna en inhemsk reparations och återvinningspolitik, att riva mindre och reparera mera. Det tjänar både vårt land och vår värld på, kanske inte kortsiktigt i ackumulerat kapital men långsiktigt i ackumulerade överlevnadsmöjligheter.

Sven Britton, medlem i Tro och solidaritet (S).