Rejäla tag ska tas mot arbetskraftsinvandring

Blerta Krenzi och David Paulsson från Dalarnas delegation debatterade migrationspolitiken på kongressen. Foto: Maria Persson/AiP

– Vi står fast vid den politik vi har för asylinvandring men vi måste strama åt reglerna för arbetskraftsinvandringen rejält.
Det säger Morgan Johansson, som är huvudföredragande för migrationspolitiken på kongressen.

Det är oerhört viktigt att vi inte sänder signaler om att den lagstiftning Sverige tagit fram på området nu ska rivas upp, tvärtom den ska ligga fast. Nu är det däremot dags att ändra på annan lagstiftning och det är den som handlar om arbetskraftsinvandring. Så kan man säga att Morgan Johansson sammanfattar Sveriges migrationspolitik framåt.

– Vi vill återinföra arbetsmarknadsprövning, vi vill att det ska finnas ett skrivet anställningsavtal tecknat före det att man kommer till Sverige och nu skriver vi också in att förhandskontrollerna av arbetsgivarna ska skärpas, säger Morgan Johansson.

I temagrupperna har frågan ställts om fördelningen av ansvar mellan staten och kommunerna. Som det ser ut i dag tar staten kostnaderna för de två första åren av etableringsersättningen.

– Vi vet att många kommuner har tagit ett mycket stort ansvar under många år. Kommunerna ska ha bra förutsättningar för att kunna lösa sitt uppdrag. Därför öppnar vi nu upp för i de nya skrivningarna en översyn av det här regelverket och för ytterligare statliga pengar till de kommuner som har tagit ett stort ansvar, säger Morgan Johansson.

En konstruktiv debatt och flera positiva ord om partistyrelses arbete följde sedan Morgan Johanssons inledande ord.

Dalarna var en av de aktiva delegationerna när det gällde att vara uppe och tala. Två av ombuden var Blerta Krenzi och David Paulsson.

– Vi ser flera orosmoln där staten lämnar över sitt ansvar på kommunerna utan ett schyst stöd. Det finns orättvisor som gör den här situationen ännu mer provocerande. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ja den svenska statens närvaro i all dess form försvinner från mindre städer och landsbygden, konstaterade Blerta Krenzi från Dalarna.

Hon pekar ut den sociala dumpningen som ett av problemen där rika kommuner smiter från ansvar och lämnar över det till landsbygdskommuner.

– Och så etableringen. Fördelningen är och har varit extremt orättvis. Staten har huvudansvaret för etableringen och även arbetsmarknaden och nu är det dags för staten att också ta ansvaret för kostnaden som tillkommer av de här uppdragen, säger Blerta Krenzi och tillägger att detta tränger undan andra delar av välfärden som skola och omsorg.

– Vi kan inte ha det så här. Det är dags att staten tar ett större och rättvisare ansvar för kostnader som tillhör etableringsuppdraget. Två år som man har i dag är inte nog när vi vet att det tar längre tid än så att komma ut på arbetsmarknaden.

Delegationskollegan David Paulsson kompletterade med att konstatera att uppdraget att balansera solidaritet med vad ett land klarar av är svår, men att det är Socialdemokraterna som parti som klarar av det.

– Efter flyktingkrisen 2015 har Sverige gett skydd till över 180 000 flyktingar från kriget i Syrien, det ska vi vara stolta över. Men det finns en gräns för hur mycket ett litet land klarar av. Vi bygger inga murar var helt rätt då, den nya asyl- och migrationslagen är het rätt i dag, sa han.

Efter behandling av motioner och politiska riktlinjer på området om en reglerad och rättssäker invandring är Morgan Johansson ändå positiv:

Morgan Johansson, huvudföredragande för migrationspolitiken, var nöjd efter debatt och beslut. Foto: Maria Persson/AiP

– Det var många talare, men många sa att processen varit bra och att partistyrelsen lyssnat. Det finns en stark uppslutning bakom den politik vi har, det vill säga att vi står fast vid den politik vi har för asylinvandring men att vi måste strama åt reglerna för arbetskraftsinvandringen rejält. Fusk, fiffel, människoexploatering. Här har vi tydliga skrivningar i riktlinjerna.