Regeringens nationalistiska trångsynthet skapar miljardförluster för Sverige

Mångfald och öppenhet har gjort Sverige rikt och starkt. Ändå vill regeringen gå i rakt motsatt riktning.

Högerpartiernas dåliga integrationspolitik kommer göra Sverige till ett fattigare land som får svårare att rekrytera talanger till vår arbetsmarknad.

Som resultat av Sverigedemokraternas, Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas integrationspolitik kommer Sverige att missa 12 miljarder kronor årligen i skatteintäkter från arbetskraftsinvandring. Dessutom kommer svensk industri och innovation rasa, tillsammans med landets internationella renommé. För vem vill egentligen flytta hit sin familj och utsättas för slumpmässiga gatukontroller på grund av sin hudfärg?

Ingen jublar direkt i Västra Götalandsregionen när prognoserna om lågkonjunkturen strömmar in. En hittills stark arbetsmarknad saktar ner och även inom byggbranschen och tillverkningsindustrin väntas det begränsade möjligheter att erbjuda nya jobb. Trots detta är det dock inte den svaga ekonomin som skrämmer mest, mardrömmen heter Tidöavtalets integrationspolitik. 

Det är nämligen inte löner som kan konkurrera ut erbjudanden från rikare ekonomier. Det är Sveriges rykte som ett land med framåtanda, toleranta människor och den svårdefinierade ”svenskheten”.

I oktober hade Göteborgsregionen arbetslöshet på 5,6 procent, vilket betyder något mindre än 30 000 personer som inte har arbete. Det är lägst resultat bland storstadsregionerna och en procentenhet under arbetslösheten i riket. Även arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar har sänkts till 14,8 procent.

Och så kom soarén på Tidö slott. Medan arbetsmarknadens aktörer i Göteborgsregionen fastslagit en tydlig vilja att anställa fler kompetenta människor som står utanför på grund av sin etniska bakgrund, så kommer Arbetsförmedlingen i brist på pengar montera ner sin matchningsverksamhet som just nu är den mest efterfrågade för att knyta ihop säcken. 

Någon från regeringen borde komma hit till oss och lyssna på hur våra storföretag lockar ”top notch”-talanger. Det är nämligen inte löner som kan konkurrera ut erbjudanden från rikare ekonomier. Det är Sveriges rykte som ett land med framåtanda, toleranta människor och den svårdefinierade ”svenskheten”. Även dessa attribut rivs redan ned, eftersom det lär vara viktigare att bygga nationalstaten, kasta alla icke-svenskar i en konstant ovisshet om ens tillfälliga uppehållstillstånd kommer skrotas med anledning av avvikelser i grannsämjan. 

Det är inte alls kul att näringslivet, myndigheterna och civilsamhället på en scen på Integrationsforum upplever att regeringen sätter käppar i rullande hjulen för att, av någon högerextremistisk anledning, rensa Sverige från det som är landets största tillgång och attraktionskraft. 

I Göteborg är vi starka. Här förblir mångfald, öppenhet, entusiasm och innovativt tänkande våra ledord. Jag vill tro att just dessa ord kan även genomlysa vår oppositionspolitik på riksnivån.

Petr Chadraba
ledamot i integrations- och segregationsutskottet för Socialdemokraterna i Göteborg