Regeringens klimatpolitik i otakt med opinionen

Vårändringsdbudgeten visar hur anslaget till miljö- och naturvård kommer att skäras ned kraftigt under mandatperioden.

Allt fler svenskar anser att politikerna måste agera för klimatet. Men regeringens vårändringsbudget innehåller rekordstora nedskärningar på anslaget till miljö- och naturvård, från drygt 20 miljarder 2022 till 8,6 miljarder år 2026.