Regeringen ökar stödet till ”Sluta skjut”

Regeringen vill sprida metoden ”Sluta skjut” till fler orter och anslår nya pengar till Brottsförebyggande rådet.
I Malmö har antalet skjutningar minskat betydligt sedan arbetssättet infördes.