Regeringen lägger ner framgångsreform

Äldreomsorgslyftet levererar. Under 2021 påbörjade över 6 000 personer studier till vårdbiträde eller undersköterska. Över 2 000 personer avslutade studierna med godkänt betyg och kan börja jobba i äldreomsorgen. Men Äldreomsorgslyftet sträcker sig enligt höstens budgetproposition från regeringen bara fram till och med 2023.