Polisanmälan var Bocanders (M) initiativ

Hanna Bocanders (M) mejl till kommundirektör Johan Lindberg som sedan gör polisanmälan.

När Maria Mandahl (C) kritiserade Danderyds skolförsäljning till kommunalrådet Hanna Bocanders (M) svärmor för 10 000 kronor polisanmälde kommunen henne för grovt förtal.

Bocander har hävdat att hon inte initierade polisanmälan. Men mejl AiP nu fått ut tyder på motsatsen.

”Jag skulle vilja göra en polisanmälan”, skriver Bocander till kommundirektören, administrative chefen och kommunjuristen som verkställer några dagar senare.

– Det är bra att det kommer ut. Det är uppenbart att det har ljugits om hur det har förhållit sig, och att kommunen är en propagandaapparat för makten, säger Maria Mandahl (C).

Konflikten startade i frågan om kommunen hade gynnat kommunalrådets svärmor och huruvida fullmäktige fått rätt beslutsunderlag, men har efter polisanmälan handlat om huruvida topptjänstemännen gått kommunalrådets politiska ärenden.

– Att tjänstemän polisanmäler förtroendevalda är unikt, och i förlängningen är det förskräckande, säger oppositionsrådet Siv Sahlström (C).

En polisanmälan om grovt förtal görs alltså i kommunens namn mot en politiker i oppositionen utan ett formellt politiskt beslut. Samma dag mejlar kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M) oppositionsrådet Siv Sahlström (C) om att Mandahl, ledamot i fastighetsnämnden och ersättare i fullmäktige, bör uteslutas ur Centerpartiet.

”Jag kan inte tolka M.Mandahls inlägg som något annat än ett försök att offentligt misstänkliggöra, misskreditera och skada mitt förtroende och anseende som KSO. Jag anser också att inlägget är ett graverande påhopp på kommunens samlade förvaltning och integritet. Därför har idag en polisanmälan lämnats in rörande grovt förtal…

Jag hoppas att det inträffade föranleder en uteslutning av Maria Mandahl från Danderydscentern”, skriver Bocander.

Åklagaren anser dock inte att Mandahls uttalande på Facebook är brottsligt.

Kommundirektör Johan Lindberg hävdar att polisanmälan var hans initiativ som arbetsgivare utifrån ett arbetsmiljöansvar. Till saken hör att Bocander (M) anmält jäv i frågan om Svalnässkolan.

AiP kunde dock i februari avslöja att Hanna Bocander (M) hade mejlat kommunledningen om en ”Polisanmälan” lördag 22 augusti, direkt efter att Maria Mandahl (C) skrivit sitt kritiska Facebookinlägg i gruppen Danderyd debatt.

– Jag har inte uppmanat förvaltningen eller några tjänstepersoner att göra en polisanmälan. Förvaltningen har självständigt gjort sin egen bedömning, sa Hanna Bocander (M) till AiP i februari.

Detta avgörande mejl har Danderyds kommun vägrat att lämna ut. Men det har nu släppts efter AiP:s överklagande till Kammarrätten.

Bocander (M) bifogar en skärmdump av Mandahls inlägg och skriver:

”Hej,

Om inte detta faller under förtal, vad gör det då? Jag skulle vilja göra en polisanmälan.”

– Hon ljuger ju. Det är ju hon som har tagit initiativet, det är ju bevis på det. Det är därför de inte vill lämna ut det här. Det avslöjar ju hela komplotten, säger oppositionsrådet Siv Sahlström (C).

– Hon mobiliserar kommunen att hjälpa henne att polisanmäla i en fråga där hon är i hög grad jävig.

Mailet går till kommundirektören, den administrative chefen och kommunjuristen lördag 22 augusti kl 09:52. Kommunledningen agerar direkt. Redan på måndag 24 aug har kommunjuristen upprättat ett PM om förutsättningarna för ett allmänt åtal.

Onsdag 26 augusti lämnas anmälan in undertecknad av kommundirektören och den administrative chefen med Bocander och bildningsdirektör Kent Henningson som målsägande.

Är inte detta en direkt uppmaning till förvaltningen att polisanmäla?

– Tvärtom. Jag skriver att jag vill göra en polisanmälan vilket tydligt framgår av mailet. Att jag ber förvaltningen om råd när jag upplever att jag blivit utsatt för ett brott i min roll ser jag inte som något konstigt. Förvaltningen gjorde sedan en bedömning att både en medarbetare på kommunen och jag kunde blivit utsatta för ett brott och gjorde en anmälan, svarar Hanna Bocander (M) i en kommentar.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, har i tidigare intervju kritiserat upplägget.

– Jag skulle säga att frågan om förtal är hennes eget privata intresse. I normalfallet är det enskilt åtal som gäller. Där bör hon inte blanda in tjänstemännen. Kommunen är inte hennes egen verktygslåda.

Läs mer: AiP / Rättsexpert: Kommunen är inte hennes egen verktygslåda

Mandahl (C) skrev i det anmälda inlägget att hon ansåg det:

”genomruttet att iscensätta elevunderskott och olönsamhet för att smygprivatisera kommunala verksamheter bakom medborgarnas rygg och för att gynna närstående”.

Detta då det i anbudsunderlaget, tvärtemot handlingarna inför avvecklingsbeslutet, framgick att Svalnässkolan gått med miljonöverskott 2017–2019.

Även elevprognosen var positivare:

”Elevunderlaget väntas minska fram till 2025. Därefter är prognosen att nivåerna
återgår till tidigare års högre nivåer.”

– Jag gick i taket. Vi förtroendevalda har fått höra att det inte går att få ekonomi i så små skolor, så vi behövde lägga ned den. Det här är ju olagligt faktiskt, att ge olika information. Vi fattar beslut på underlag som inte stämmer, säger Mandahl.

Den förklaring som bildningsdirektören ger är att det var svårt att tidigare särskilja Svalnässkolans resultat från Ekebyskolan som ingår i samma enhet.

Efter oppositionens kritik mot polisanmälan förklarar kommundirektören och den administrative direktören på intranätet att polisanmälan inte var riktad mot en enskild politiker utan mot ett Facebookinlägg som sedan visade sig vara gjort av en politiker.

”Det har under utredningen fastställts att den anmälde är en förtroendevald i Centerpartiet i Danderyd.”

Detta är en lögn, påpekar Mandahl. Dels pekar polisanmälan direkt ut Mandahl, dels hade kommundirektören redan 5 juni 2020 mejlat Mandahl och begärt ett personligt möte för att diskutera hennes kritik mot avvecklingen.

Kommundirektören förklaring till oppositionsrådet Siv Sahlström (C) var att kommunen uppmärksammat Mandahls inlägg via sin mediebevakning. Men mejlen visar alltså att det kom från Hanna Bocander (M).

– De mörkar och skyddar henne, men det är inte tjänstemännens sak att skydda förtroendevalda. Tjänstemännen ska vara neutrala gentemot förtroendevalda, säger Siv Sahlström (C).

Förvaltningen går även till kommunikativ attack mot Mandahls kritik.

Dagen efter polisanmälan publiceras en redogörelse om Svalnäsaffären på kommunens hemsida, som friar kommunledningen och som åter ger intryck av dåliga ekonomiska förutsättningar Svalnässkolan.

Kommunen skriver:

”Ett inlägg i sociala medier för ett par dagar sedan antydde att eventuella släkt- eller vänskapsband mellan kommunens tjänstemän och politiker samt personal vid Elevverket skulle ha varit avgörande för att valet föll just på Elevverket. Så är naturligtvis inte fallet och med ovanstående redogörelse hoppas vi att detta har klarlagts.”

Oavsett rätt eller fel i sakfrågan, så kan det ifrågasättas att tjänstemän dömer av en politisk tvist på kommunens hemsida och avfärdar politisk kritik från oppositionen.

Är det rätt att förvaltningen dömer av en politisk strid på kommunens hemsida, är det inte en uppgift för den politiska ledningen?

– Kommunen leds genom politiska beslut i kommunfullmäktige och nämnder och det är de beslut och processer som sedan beskrivs på kommunens hemsida, svarar Hanna Bocander (M).

Mejl AiP begärt ut visar dessutom att Hanna Bocander (M), trots att hon anmält jäv i frågan om Svalnässkolans avveckling, får föreslå tillägg till texten.

Läs mer: AiP / Bocanders (M) mail ger ny jävskritik

Hanna Bocander (M) förnekar för AiP i februari kännedom om vem som fattade beslut om texten. Men mejl som Kammarrätten tvingar kommunen att släppa visar nu att texten är direkt kopplad till polisanmälan och att Bocander fått se texten i förhand och godkänt den.

Det framgår av kommunikationschefen Jan-Erik Alenbrands mejl till kommundirektör Johan Lindberg och Hanna Bocander (M) 26 augusti, samma dag som polisanmälan lämnas in av administrative chefen Johan Nordenmark.

”Se bifogat förslag Kent, Eva-Lotta och jag fått till för publicering på danderyd.se

Inväntar ditt ok Johan innan publicering.

PS.

Johan N. har meddelat att han och Helena M. är klart med sitt underlag för en polisanmälan och de avvaktar tills vi fått ut detta på hemsidan enligt överenskommet.”

Bocander (M) svarar:

”Bra, öppet, transparent och tydligt.”

– Det är hårresande, hon har ju anmält jäv i frågan. Hur kan de skicka det till henne överhuvudtaget, säger oppositionsrådet Siv Sahlström (C).

Är det rimligt med tanke på du anmält i jäv i Svalnäsfrågan?

– Vad gäller beslutet om Svalnässkolan anmälde jag jäv då beslutet rörde en anhörig. Nu är både kommunens hantering av Svalnässkolan och kommunens hantering av polisanmälan prövade av både förvaltningsdomstolen och Justitieombudsmannen, som konstaterar att inga fel har begåtts. Jag ser frågan som utagerad och hoppas att det här kan leda till självrannsakan hos samtliga och att vi alla kan bidra till en bättre ton i den politiska debatten, svarar Hanna Bocander (M).

Uppdaterat 210812:

Maria Mandahl (C) reagerar på Bocanders svar:

”Påståendet att det rättsligt prövats, och konstaterats att kommunen inte begått några fel är oriktigt. Varken kommunens hantering av polisanmälan eller Svalnässkolan har prövats av justitieombudsmannen eller förvaltningsrätten.  JO valde att inte ta upp kommunens hantering av polisanmälan till utredning.  I Mitt i Danderyds artikel om JO-anmälan (2/7 2021) säger Maria Wagermark hos JO:

– Att en anmälan inte tas upp är inte det samma som att JO säger att allt har gått rätt till. I det här fallet har JO valt att inte gå vidare, och att det är en prioritering som har gjorts.

Överklagan till förvaltningsrätten av kommunens hantering av Svalnässkolan prövades inte på grund av formaliafel i överklagan.

Kommunens hantering av dessa två ärenden har alltså inte prövats av någon instans. Det är anmärkningsvärt att Hanna Bocander påstår att dessa instanser har konstaterat att kommunen inte har begått några fel.”