Bocanders (M) mail ger ny jävskritik

Kommundirektör Johan Lindberg säger att polisanmälan var hans ansvar som arbetsgivare. Men mailen indikerar att det är Hanna Bocander (M) som tar initiativet. Foto: Erik Somnäs

Danderyds kommunalråd Hanna Bocander (M) mailade kommuncheferna om polisanmälan mot sin kritiker. Hon påverkade även utformningen av kommunens redogörelse som rentvår henne i den kritiserade skolaffären med svärmodern. Det visar mail som AiP begärt ut.

– Det är otroligt. Hon är ju jävig, säger oppositionsrådet Siv Sahlström (C).

Mailväxlingen mellan kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M) och Danderyds kommunchefer väcker nya frågor kring skolaffären, rågången mellan politiker och tjänstemän och kommunens polisanmälan av en C-politiker för grovt förtal.

Bocander avfärdar kritiken (se nedan).

2020 beslutade M-KD-L att en privat aktör skulle få ta över verksamheten vid den kommunala Svalnässkolan. Det blev Danderyds Enskilda Skola (Elevverket), som sökt nya lokaler, till ett pris av 10 000 kronor. Vd:n Charlotte Engdahl är svärmor till Bocander (M).

Både den nära relationen mellan säljaren och köparen och upphandlingsprocessen har väckt debatt.

C-politikern Maria Mandahl (C) skriver 22 augusti på Facebook att hon ansåg det ”genomruttet att iscensätta elevunderskott och olönsamhet för att smygprivatisera kommunala verksamheter bakom medborgarnas rygg och för att gynna närstående”.

Kommunledningen svarar med att polisanmäla Mandahl för grovt förtal. Det meddelar  Hanna Bocander (M) oppositionsrådet Siv Sahlström (C) 26 augusti.

”Jag kan inte tolka M.Mandahls inlägg som något annat än ett försök att offentligt misstänkliggöra, misskreditera och skada mitt förtroende och anseende som KSO. Jag anser också att inlägget är ett graverande påhopp på kommunens samlade förvaltning och integritet. Därför har idag en polisanmälan lämnats in rörande grovt förtal…

Jag hoppas att det inträffade föranleder en uteslutning av Maria Mandahl från Danderydscentern.”

Polisanmälan görs i kommunens namn, av kommundirektören och den administrative chefen, utan något politiskt beslut i frågan.

Kommundirektören Johan Lindberg hävdar att anmälan var hans ansvar som arbetsgivare. Centerpartiet anser att tjänstemännen gått Bocanders politiska ärenden.

Läs mer: AiP / Familjeaffären som skakar Danderyd

– Frågan om förtal är hennes eget privata intresse. Där bör hon inte blanda in tjänstemännen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Lundin menar att även om Bocander (M) har lämnat rummet när skolaffären beslutats så har en jävssituation skapats för tjänstemännen som står i beroendeställning till Bocander.

Läs mer: AiP / Rättsexpert: Kommunen är inte hennes egen verktygslåda

Mailet till Sahlström (C) ger intryck av att Bocander varit drivande i förtalsanmälan. Klart är att hon ville att den kommunala polisanmälan skulle tysta Mandahls kritik.

För att ta reda på hur beslutet fattades har AiP begärt ut mailväxlingen mellan kommunalrådet och kommuncheferna dagarna före och efter anmälan.

Kommunen vägrar att lämna ut de mest intressanta mailen och hävdar att de inte är allmän handling. Men e-postloggarna och de få mail som lämnats ut ger ändå en bild av händelseförloppet – och upphov till ny kritik.

På lördag morgon 22 augusti (exakt tidpunkt oklar pga radering) skriver Mandahl sitt inlägg på Facebook.

Kl 07:52, samma lördagsmorgon, mailar Hanna Bocander (M) kommundirektör Johan Lindberg, den administrative chefen Johan Nordenmark och kommunjuristen Helen Meier. Mailet har rubriken ”Polisanmälan”.

Initiativet tycks alltså komma från Bocander, något hon själv avfärdar (se intervju nedan). Lindberg och Nordenmark är de som undertecknar polisanmälan 26 augusti, med Bocander och bildningsdirektör Kent Henningson som målsägande.

Under måndagen och tisdagen 24-25 augusti utreds förutsättningarna för en kommunal polisanmälan.

Den administrative chefen och kommunjuristen skickar flera ”PM” till varandra samtidigt som kommundirektören och kanslichefen diskuterar reglementen.

På onsdagen 26 augusti görs polisanmälan, vilket Bocander (M) informerar Sahlström (C) om kl 16:35.

Torsdag 27 augusti, tidigt dagen efter polisanmälan, börjar bildningsdirektören, kommunikationschefen och en kollega samt kommundirektören maila till varandra för att ta fram en redogörelse som ska visa att försäljningen av Svalnässkolan har gått korrekt till.

Det handlar om en text, som innehåller formuleringen:

”Ett inlägg i sociala medier för ett par dagar sedan antydde att eventuella släkt- eller vänskapsband mellan kommunens tjänstemän och politiker samt personal vid Elevverket skulle ha varit avgörande för att valet föll just på Elevverket. Så är naturligtvis inte fallet och med ovanstående redogörelse hoppas vi att detta har klarlagts.”

Oavsett rätt eller fel i sakfrågan, så kan det ifrågasättas att tjänstemän dömer av en politisk tvist på kommunens hemsida, samt att direkt inblandade kommunchefer rentvår sig själva och kommunalrådet.

– Det här visar att vi har haft rätt i vår kritik. Tjänstemännen ska ju vara opartiska, säger Siv Sahlström (C) som nu motionerar med krav på ny policy för allsidig information i kommunens kanaler.

”Vilka är ”vi” som garanterar detta. Är det personer som varit med i beslutsprocessen eller är det kommunikationsavdelningen? Eller är det Hanna Bocander själv?”, undrar Sahlström i motionen.

AiP kan nu visa att Hanna Bocander (M), som på grund av jäv inte har fått delta i någon del av beslutsprocessen kring Svalnässkolan, inte bara godkänner texten ”Svalnässkolan – vägen fram till avvecklingen”, utan även påverkar dess innehåll.

”Mycket bra skriven redogörelse avseende Svalnäs. Har fått frågan om med hur många skolplatser som minskat med anledning av de åtgärder som gjort av FN och UN gällande vendestigen, Elevverket mfl. Kan detta kompletteras?”, skriver hon till bildningsdirektören Kent Henningson och kommunikationschefen Jan-Erik Alenbrand.

” Hej Hanna,

Angående din önskade komplettering med siffror så har i samråd med Kent nedan följande stycke lagts till i den artikel vi har publicerad på danderyd.se”, återkopplar Alenbrand.

”Topp!”, svarar Bocander.

Det finns ytterligare mail från Bocander, kvällen före och samma dag som texten på hemsidan skrivs, som kommunen inte har lämnat ut.

Oppositionsrådet Siv Sahlström (C) reagerar starkt på mailuppgifterna, särskilt på Bocanders medverkan till texten om Svalnässkolan.

– Det är ju otroligt. Hon är ju jävig. Hon ska hålla sig borta från det.

Maria Mandahls (C) kritik mot beslutsprocessen handlar om att kommunen inför avvecklingsbeslutet kommunicerade att Svalnässkolan gick med underskott och att antalet 6-åringar minskade, medan anbudsunderlaget inför försäljningen visade på en miljon kronor i överskott 2017–2018 och att antalet 6-åringar vänder upp igen 2026.

”Elevunderlaget väntas minska fram till 2025. Därefter är prognosen att nivåerna
återgår till tidigare års högre nivåer.”

När kommuntopparna nu ska skriva den ”klarläggande” texten om processen, föreslås en formulering om att ” ’flera av skolorna gått med stora underskott under de senaste 2‐3 åren’, då vi inte här specificerat vilka skolor det gäller”.

Bildningsdirektören Kent Henningson svarar:

”Håller med om att ekonomipunkten kanske inte behöver vara så specifik”.

Vilket resulterar i formuleringen:

”detta då flera av skolorna gått med stora underskott under det senaste året, och i vissa fall även under flera år.”

Texten skrivs alltså medvetet diffust med siffror som rör andra skolor utan att gå in i detalj på Svalnässkolan. Därigenom ges ett negativt intryck av Svalnässkolans ekonomi och potential. Samma medvetna otydlighet som Mandahl (C) kritiserat.

Fredag 21 augusti vidarebefordrar Hanna Bocander (M) ett kritiskt mail hon fått med rubriken ”Idag slutar jag att vara moderat”.

Mailet, som kommunen vägrar lämna ut, skickar Bocander till kommundirektör Johan Lindberg, kl 17:16 på fredagen. Oklart vad kommundirektören har att göra med besvikna moderater, om det inte rör kommunens hantering av Svalnässkolan.

Morgonen efter kl 07:52 mailar Bocander så Lindberg om en ”Polisanmälan”.

Om och i så fall hur mycket Hanna Bocander (M) har drivit på en kommunal polisanmälan av en politisk motståndare och påverkat texten på hemsidan går inte att slå fast eftersom kommunen inte lämnar ut alla mail. En del mail mellan Bocander och Lindberg är dessutom skickade utan ärenderad, som gör det omöjligt att granska vad som avhandlas.

Avslaget på AiP:s begäran är författat av kommunjuristen Helena Meier, trots att det delvis är hennes egna mail angående polisanmälan som AiP begärt ut.

Förtroendekrisen mellan oppositionen och kommuncheferna fördjupas av en annan redogörelse, denna gång på kommunens intranät om polisanmälan.

”Det har under utredningen fastställts att den anmälde är en förtroendevald i Centerpartiet i Danderyd”, skriver kommundirektör Johan Lindberg och den administrative chefen Johan Nordenmark i en uppenbar efterhandskonstruktion.

I polisanmälan pekar de direkt ut Maria Mandahl och samma dag skriver Hanna Bocander (M) att hon hoppas att anmälan leder till att Mandahl utesluts ur Centerpartiet. Siv Sandahl (C) förnekas genmäle och förtydligande om att Mandahl friats av åklagaren.

På fullmäktige 1 februari lämnade Sahlström (C) in en interpellation där hon kritiserar Bocander (M) för ett uttalande i Aftonbladet.

– Jag har tagit oerhörd skada av det här. Det är inte bara ett inlägg, det har varit en kampanj, ett drev. Jag tycker de borde skämmas hela Centerpartiet, sa Bocander.

”Det är du själv Hanna Bocander, som genom omdömeslöshet och en inkompetent hantering ställt till det för dig”, skriver Siv Sahlström (C).

 

Bocander (M): Jag har inte uppmanat förvaltningen att polisanmäla

Foto: Frida Kjellman

AiP har bett Hanna Bocander (M) att kommentera kritiken. Hon har avböjt intervju och bett att få svara på frågor skriftligen.

Vad säger du om kritiken att det var fel att blanda in tjänstemännen i polisanmälan?

– Jag har inte uppmanat förvaltningen eller någon tjänsteperson att göra en polisanmälan. Förvaltningen har gjort en självständig bedömning om att ett brott kan ha begåtts mot en anställd i kommunen (bildningsdirektören) samt en förtroendevald (mig) och fattat beslut om att göra en polisanmälan.

… och att förtroendet för politiken har rubbats?

– Att vara KSO (kommunstyrelsens ordförande AiP:s anm) är en av de mest utsatta roller man kan ha som förtroendevald enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner AiP:s anm). Jag är tacksam för att förvaltningen bistår med stöd till såväl majoritet som opposition när vi blir utsatta för brott som kan ha samband med våra förtroendeuppdrag.

Det är du som, lördag morgon, mailar kommundirektören, administrative chefen och kommunjuristen i ärendet ”Polisanmälan”. Är det en uppmaning till att kommunen ska polisanmäla? Hur formulerades detta initiativ? 

– Jag har inte uppmanat förvaltningen eller några tjänstepersoner att göra en polisanmälan. Förvaltningen har självständigt gjort sin egen bedömning.

Varför polisanmäler du inte i eget namn utan att blanda in kommunen?

– Jag har inte uppmanat förvaltningen/kommunen att göra en polisanmälan, det har förvaltningen självständigt gjort.

Mailen visar även att du deltagit i utformningen av texten ”Svalnässkolan – vägen fram till avvecklingen”, kommunens redogörelse om avvecklingsprocessen, som publiceras på kommunens hemsida 27 augusti, dagen efter polisanmälan.

Hur kan det vara förenligt med ditt jäv i Svalnäsaffären att ha synpunkter på utformningen av den här texten?

– När det efterfrågas information, oavsett fråga, så vill jag kunna medverka till att kommunen kommunicerar.

Vem fattade beslut om att den texten skulle skrivas och publiceras dagen efter polisanmälan?

– Jag vet inte. Jag gjorde det inte, säger Hanna Bocander (M).

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera