Pehrsons reformtempo – inga propositioner i höst

Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

Arbetslösheten ökar under hösten, då levererar Johan Pehrsons (L) arbetsmarknadsdepartement noll propositioner.
Så mycket för ”vi lägger om arbetsmarknads- och integrationspolitiken i grunden”, kommenterar Teresa Carvalho (S) vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Regeringen har nu presenterat sin propositionsförteckning för hösten. För några departement gapar listan tom. 

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) kommer med noll propositioner. Det gör även arbetsmarknadsdepartementets ministrar Johan Pehrson (L) och Paulina Brandberg (L), som endast har en Riksrevisionsrapport om Samhall på leveranslistan. 

Det får S-gruppledaren i arbetsmarknadsutskottet att reagera. Enligt Teresa Carvalho (S) rimmar propproduktionen dåligt med arbetsmarknadsminister Johan Pehrsons (L) retorik om stora reformer i högt tempo.

Även i det andra liberala departementet med hög svansföring och stora utfästelser om de största reformerna på årtionden av friskolesystemet, utbildningsdepartementet, är det tunt i propphögen. Skolminister Lotta Edholm (L) och utbildningsminister Mats Persson (L) har endast tre punkter på listan. Läromedels- och undervisningstid-förslagen bygger dock på översyner som tillsattes under förra regeringen.

De stora planerade liberala reformerna har lagts in i utredningar som först blir klara 2024 och 2025.

– Reformtempot har varit mycket hög under regeringens första tid. Ett mycket stort antal utredningar har tillsatts, förklarade Ulf Kristersson (M) i regeringsförklaringen.

Socialdemokraterna menar tvärtom att regeringen Kristersson dragit benen efter sig.

Endast 91 propositioner lämnades in under riksdagsåret 2022/23. Det lägsta antalet sedan enkammarriksdagen infördes 1971, enligt Socialdemokraterna. När det gäller utredningar så tillsattes 25, enligt S granskning, vilket ska jämföras med det senaste decenniets snitt på 75 nya utredningar årligen.

– Vi konstaterar att det är ett förlorat riksdagsår, sa S-riksdagsgruppledaren Lena Hallengren på en pressträff i juni.

Något höjt reformtempo blir det alltså inte heller i höst enligt propositionsförteckningen.  Det senaste förslaget från Pehrson (L) om moderniserade regler för a-kassan bygger också på en tidigare regering.

Johan Pehrsons (L) politiskt sakkunnige Elias Collin invänder mot kritiken om få propositioner med att arbetsmarknadspolitiken även drivs via förordningar.

En tröst för Johan Pehrson (L) är att han åtminstone ser ut att slå Elisabeth Svantessons (M) bottenrekord. Svantesson (M) var arbetsmarknadsminister under ett år före valet 2014 och presterade noll propositioner.

 Regeringens svaga reformtempo står i bjärt kontrast till retoriken före valet då Tidöpartierna lovade ”en rivstart”. I stället råkade de ut för en kraftig svekdebatt när flera vallöften som utlovats i närtid, inte minst ett högkostnadsskydd för höga elpriser, bröts.