Överskottsmålet bör ersättas av ett balansmål

Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet:

1. Vilka för- och nackdelar finns med att återinföra fastighetsskatten?

Fördelarna är många. Den största fördelen är att skatten ganska lite påverkar folkets ekonomiska handlande. Skatten är, som det kallas, i princip neutral. Normalt är beskattningen inte neutral eftersom den påverkar oss kraftigt. Till exempel hög skatt på arbete gör att vi arbetar mindre, vilket är dåligt eftersom arbete ”befordrar hälsa och välstånd”. Oneutrala skatter kan också leda till mer eller mindre aggressiv skatteplanering. Innehav av fastighet kan inte gömmas. Den står där den står. Den andra fördelen är storleken på fastighetskapitalet. Det handlar om enorma summor, vilket givetvis möjliggör stora skatteintäkter.Nackdelen är folkets motvilja. Motviljan byggdes upp under lång tid. Skatten saknade legitimitet eftersom den var godtycklig och i strid med idealet om likformig beskattning.

2. Bör överskottsmålet ersättas av ett balansmål eller kunna gå med större underskott också över tid?

Det lagstadgade finanspolitiska ramverket är ett slags tvångströja. Syftet är att undvika offentlig konsumtion med lånade medel. Överskottsmålet fungerar som ett tvångssparande. Det är dock ett alltför strikt synsätt. Överskottsmålet bör alltså ersättas med ett balansmål. Ett sådant mål skulle innebära att budgetens utgifter och inkomster ska vara lika stora: vara i balans. Det möjliggör en viss ökning av den offentliga konsumtionen.

Även andra ändringar i regelverket bör övervägas. Det finns ett motstånd mot att ändra i det finanspolitiska ramverket. Nationalekonomer vill att samhällsekonomin ska styras av experter. Experterna tillhör emellertid en överordnad grupp i samhället. Vi måste inse att de bevakar sina privilegier.

3. Bör skatten på kapital höjas? Hur, i så fall?

Dagens system är orättvist. En arbetare i en livsmedelsbutik betalar relativt sett högre skatt än vad ägaren av butiken gör. De så kallade 3:12 reglerna måste ändras och ISK-beskattningen måste skärpas.

Enna Gerin, utredare och biträdande chef Katalys:

1. Vilka för- och nackdelar finns med att återinföra fastighetsskatten?

Ofta glöms det bort att vi faktiskt har en fastighetsbeskattning redan. Dagens kommunala fastighetsavgift är orättvis och starkt regressiv. En LO-arbetare betalar lika mycket för sin tvåmiljonersvilla som en vd gör för sin 50-miljonersvilla. Vi behöver en progressiv fastighetsskatt. Mångmiljonärer och miljardärer måste bidra mer och fastighetsskatten är en kapitalskatt som de rikaste inta kan fiffla bort så lätt.

Rätt utformad finns det få direkta nackdelar med skatten, den är trots allt nationalekonomernas favoritskatt. Problemet är politiskt. Genom stenhård opinionsbildning har den ekonomiska eliten lyckats få vanliga villaägare att försvara en ordning som gynnar de allra rikaste mest. S måste våga ta den långsiktiga fajten för en mer rättvis och progressiv fastighetsbeskattning.

2. Bör överskottsmålet ersättas av ett balansmål eller kunna gå med större underskott också över tid? 

I över 20 år har överskottsmålet lett till att all finanspolitisk kraft lagts på att amortera och trycka ner statsskulden. Konsekvensen är uteblivna investeringar i välfärd, infrastruktur, bostäder, elkablar och klimatomställning. När offentlig konsumtion rasat har tillväxten hållits upp av privat konsumtion genom att hushållens privata skulder exploderat. Den privata skuldsättningen är mycket farligare för Sveriges finansiella stabilitet än den offentliga. Balansmål räcker inte för att möta de enorma utmaningar vi står inför. Bara ett väl avvägt underskottsmål kan beta av den enorma investeringsskuld vi har i dag. Om vi framöver siktar på att stabilisera statskulden på 60 procent av BNP frigörs stora resurser för att rädda klimatet, välfärden och demokratin.

3. Bör skatten på kapital höjas? Hur, i så fall?

Ja! Sett till kapitalskatter har Sverige tyvärr blivit ett skatteparadis. Jag håller med om att kryphålen i 3:12 reglerna och ISK-skatten behöver täppas till. Men vi bör även titta på att återinföra förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten.