Otrygghet främjar inte integrationen

Pressträff med Morgan Johansson och Märta Stenevi. Foto: Magnus Liljegren/regeringskansliet

Tidsbegränsade uppehållstillstånd motverkar integrationen av nyanlända. Ändå är det precis sådan politik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet nyligen presenterat. 

Härom veckan presenterade statsråden Morgan Johansson (S) och Märta Stenevi (MP) regeringens förslag för ny migrationspolitik. Förslaget innebär att tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer bli huvudregel och att permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter tre år – om vissa krav är uppfyllda. 

Vi är väl medvetna om trycket på regeringen att göra förändringar i migrationspolitiken och vi förstår också att något faktiskt behöver göras. Men tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel är inte rätt väg att gå. 

Att många som lever i den otrygghet det innebär att under flera års tid vänta på besked om huruvida man kommer få stanna eller inte upplever det nedbrytande behöver kanske inte sägas. Men det är också direkt kontraproduktivt för integrationen. 

Vi förstår att regeringen vill att färre söker sig till Sverige under en tid nu och det är kanske klokt. Men vill vi också att den som kommer hit ska bli en del av vårt samhälle. I den nya politiken ingår ju också högre krav på den nyanlände att lära sig svenska, etablera sig på arbetsmarknaden och studera samhällskunskap. Men hur ska den invandrade klara den processen om denne inte vet om han eller hon får stanna eller inte? Otrygghet är inte integrationsfrämjande. 

Vi som dagligen jobbar med integration i praktiken i form av undervisning i socioekonomiskt utsatta områden och på språkintroduktion vet hur tufft det är att lära sig ett nytt språk och ta till sig en ny kultur och nya värderingar. Det går inte heller att enbart lära sig i skolbänken. Det måste levas också. 

Forskningen visar att möjligheterna att lära sig ett nytt språk beror på en rad faktorer: tidigare skolerfarenhet, medfött språköra, exponering för det nya språket samt hur trygg och motiverad du är. 

Alla lärare vet att trygghet och motivation är grunden för lärande. Det betyder inte att det ska vara pysmysigt och roligt hela tiden, utan att det ska vara tydligt och förutsägbart. Alla former av lärande handlar om förtroende – att känna den tilliten att man är beredd att låta sig ledas in i det nya. Och det finns inget som hämmar inlärning så effektivt som stress. Hjärnan är helt enkelt inte mottaglig då. 

Om vi socialdemokrater menar allvar med att bli bättre på integration kan vi inte bara jobba på att ställa högre krav. Vi måste faktiskt också ge den nyanlände en rimlig chans att kunna nå upp till dem. Denne måste få veta om det är värt att kasta sig ut i allt det nya. Att låta sig integreras. Han eller hon måste få känna att landet utanför fönstret är det nya hemlandet. 

Låt den som anses ha rätt att stanna i Sverige få permanent uppehållstillstånd. Bara så främjar vi integrationen. Bara så blir migrationspolitiken hållbar och human. 

Nadja Sandberg Florence Lager 

lärare med lång erfarenhet av undervisning av nyanlända och aktiva i Socialdemokratiska skolföreningen