Ordning och reda i skolan

Fotograf: Martin Hörner Kloo

Hur ska vi få ordning och reda i skolan om lärare inte får vara lärare? Socialdemokraterna tror att lösningen stavas fler vuxna i skolan – däribland fler lärarassistenter.

Sverige lider av en kraftig lärarbrist och samtidigt blir det alltmer svårt att koncentrera sig på undervisning för de yrkesverksamma lärarna. Detta då en rad extrauppgifter tillskrivs lärarna. Bland annat behöver de hantera administration och ibland även konfliktlösare på skolgården.

– I dag så har lärarna en väldig tuff arbetsmiljö. Det vet vi från arbetsmiljö- och skolverkets undersökningar. En anledning till det är den stora mängd administration som många lärare får ägna sig åt, säger gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström (S).

Socialdemokraterna går till val på att få fler vuxna i skolan för ökad kunskap och studiero. Detta innebär att de vill satsa på fler lärarassistenter som kan ta hand om alla extrauppgifter som lärare behöver ägna sig åt i dag.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Om vi ska ha ordning och reda i skolan och fokusera på kunskapsresultaten, då måste eleverna får undervisning av lärare som har den utbildning som behövs.”[/blockquote]

S vill införa ett nytt statsbidrag till skolor på 6 miljarder kronor, en del av dessa pengar kan gå till lärarassistenter. Men S vill också göra en riktad satsning på 1 miljard som ska gå specifikt till att anställa ungefär 5000 nya lärarassistenter. Men de nöjer sig inte där. S vill också att fler ska kunna bli lärare, bland annat vill man göra det lättare för akademiker att bli lärare. Dessutom vill man införa läraraspiranter, lärarstudenter som jobbar och studerar samtidigt.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Foto: Maria Persson

– Om vi ska ha ordning och reda i skolan och fokusera på kunskapsresultaten, då måste eleverna får undervisning av lärare som har den utbildning som behövs. I dag har vi en stor brist på behöriga lärare och vi har också ett stort rekryteringsbehov framöver. Så här måste vi faktiskt lösa det både på lång sikt och kort sikt, säger Anna Ekström.

Socialdemokraterna vill inte bara ha fler lärare och lärarassistenter i skolan för att nå ordning och reda. Man vill också införa skärpta disciplinära åtgärder i skolan. Man vill exempelvis göra det förbjudet att med mobiltelefoner under lektionstid i grundskolan. Detta ska vara huvudregeln och inte tvärtom som det är i dag.

S vill också tydliggöra möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt elever och personal för våld. S vill även införa ordningskontrakt på varje skola – ett kontrakt som elever, föräldrar och skolan gemensamt åtar sig för att det ska följas bättre. Rektorn på skolan ansvar för reglerna som ska gälla.

En nationell plan för studiero ska också tas fram, där de nationella skolmyndigheterna får i ansvar att ta fram stödjande material till de som driver skolan, men de får också i ansvar att granska skolans arbete med trygghet.